2012: de start van een ICT-ministerie

De BV Nederland heeft anno 2012 drie infrastructurele bezittingen van grote waarde: water, gas en digitale infrastructuur. Enerzijds hebben we dankzij een goede ligging aan zee twee wereldhavens van internationale allure. Daarnaast geeft onze grote gasvoorraad ons een sterke positie als distributeur. Onze derde waardevolle bezitting is de digitale infrastructuur. De AMS-IX is de op een na grootste Internet Exchange ter wereld. Verder is de breedbandpenetratie in Nederland bijna de hoogste ter wereld. Dit heeft een bloeiende datacenter-, hosting– en cloud computing-industrie opgeleverd. Als we deze in verhouding zetten tot onze economie en inwonersaantal zijn deze industrieën significant groter dan elders ter wereld.

Geen prioriteit
De rijksoverheid lijkt zich echter nog onvoldoende bewust van het belang van onze ICT-factor. ICT heeft bij de overheid geen prioriteit en het onderwerp ’cloud’ staat alleen op de agenda bij de eigen ICT van de overheid. En dat terwijl alle belangrijke moderne communicatiemiddelen zoals digitale post, telefonie en video via de ether of kabel ook onlosmakelijk met elkaar zijn verweven door ICT.

Bedreiging economie
De wetgever is er vooralsnog niet in geslaagd grip te krijgen op ICT. Er wordt gewerkt met gedateerde definities uit de wet op het briefgeheim en de archiefwet. Bovendien heeft de overheid dankzij eigen – van de industrie afwijkende – definities, de uitvoerbaarheid en handhaving van wetten en regels zeer lastig gemaakt. Bedreigingen van de digitale infrastructuur zijn ook bedreigingen van de economie. Daar besteedt het Ministerie van Defensie weer wél aandacht aan. Waar het mij om gaat, is dat er vanuit andere disciplines onvoldoende coördinatie en aandacht voor ICT is.

Minister van ICT
Het is de hoogste tijd voor meer coördinatie en regie van de voor Nederland cruciale infrastructuur. En dan is het inpassen van het nieuwe in een verouderde structuur niet de oplossing. Het omgekeerde is dan veel beter: bekijk het oude door een nieuwe bril. Het is tijd voor een minister van ICT.

Geen generaal zonder soldaten
Deze ICT-minister neemt een regisserende rol bij het scheppen van heldere en werkbare definities en kaders. Deze sluiten aan bij de markt en de technologische realiteit. Daarnaast coördineert de minister thema’s als informatiebeveiliging, privacy, bescherming tegen cybercrime en -terrorisme en de bescherming van auteursrechten. Hij maakt uitvoerbare regels en wetten en ondersteunt bij toezicht, controle en handhaving. Net zoals dat het geval is voor onze andere belangrijke infrastructuuronderdelen. En, voor alle duidelijkheid: de minister is geen generaal zonder soldaten, maar heeft voldoende van de noodzakelijke strijdkrachten tot zijn of haar beschikking.

Foto: geert@cheeseworks.nl


Michiel Steltman is directeur van DHPA en als adviseur werkzaam binnen de cloud- en hostingsector.