451 research over de grote prijsverschillen bij publieke clouds

451-Research-630420Prijzen voor cloud. Hoe meer vraag bij gelijk aanbod des te hoger de prijs. Maar dit is cloud, IT dus daar gelden andere wetten voor. Vraag leidt tot aanbod, maar het aanbod neemt harder toe dan de vraag en wordt ook steeds omvangrijker in zowel breedte als diepte.

Wat betekenen die ontwikkelingen concreet voor publieke clouds? 451 research heeft dat uitgezocht. Daarvoor hanteren ze een zelf ontwikkelde CPI – Cloud Price Index (PDF). Die is opgesteld op basis van data van 45 cloud aanbieders en daarmee zou 90% van het aanbod in elke regio zijn afgedekt.

De resultaten tonen dat publieke clouddiensten in de VS het goedkoopst zijn. Prijzen in Europa (niet EU, maar Europa!) liggen 7% tot 19% hoger, Azie/Pacific zou 14% tot 38% duurder zijn en Zuid Amerika 38% hoger. Dit alles op basis van min of meer vergelijkbare diensten. De lage prijzen in de VS zouden deels veroorzaakt worden door de prijsverlagingen die AWS en Microsoft recent weer hebben doorgevoerd. De impact daarvan is dat clouddiensten gemiddeld 6% goedkoper zijn dan een kwartaal geleden.

Dat lijkt goed nieuws voor gebruikers en mogelijk minder goed nieuws voor de aanbieders. Tenzij die laatste groep de lagere factuurprijzen weet te compenseren door lagere inkoopkosten (hardware, stroom et cetera). 451 zegt daar echter iets anders over: beste klant staar je niet blind op de prijs van de cloud, kijk ook naar de bredere context. Cloud is meer dan een virtuele stapel VM’s. Dan zie je dat de prijzen voor object storage stabiel zijn, het groeiend gebruik leidt zelfs tot hogere kosten voor de gebruikers. De paar procentpunten die AWS verlaagt zijn dus betrekkelijk.

451 verwacht niet dat iedereen zijn diensten naar de VS overbrengt omdat het daar goedkoper is. De beredenering daarvoor is weinig origineel en is vooral gebaseerd op een handvol bekende termen: EU, wetgeving, privacy, compliancy. Tot de meer originele verklaringen behoren: lokale ondersteuning, fysieke afstand tot de endusers.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.