99% van de cloud providers overtrad de wet

Flag_of_Europe-630420Een artikel op ComputerWeekly uit augustus 2014 stelde dat slecht 1 van de 100 onderzochte cloud providers voldeed aan de EU wet. Bedoeld daarmee was natuurlijk dat de aanbieders bij de opslag en bewerking van persoonsgegevens compleet te kort schoten. Het artikel meldde ook nog dat deze uitspraken werden gedaan op basis van onderzoek door Skyhigh naar 7.000 cloud providers. Omdat 67% van de cloud datacenters in de US is gevestigd was die score ook wel te verwachten.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder, iedereen weet dat Safe Harbor niet meer bestaat en over de status en waarde van Privacy Shield zal eerdaags wel meer bekend worden. De veel genoemde nieuwe EU data protectie verordening is er ook nog niet. Wat dat betreft zijn de veranderingen niet direct in het voordeel van de cloud datacenters of providers (lees daarbij: voornamelijk partijen met een Amerikaanse footprint).

Of daarmee kan worden uitgegaan van een aanbod waarbij nog steeds 99% van de partijen iets fout doet? Het korte antwoord: Nee.

Dan het lange antwoord. Het clickbait gehalte van zowel het onderzoek als het artikel op Computerweekly was hoog. Cloud partijen gevestigd in de EU waren grotendeels buiten beschouwing gelaten. Als ze al werden meegeteld dan sneeuwden die resultaten onder door alle Amerikaanse resultaten. Wat we eind 2014 al konden waarnemen is dat er een groot verschil was tussen awareness bij aanbieders uit de EU en de VS. Dat onderscheid is inmiddels stukken kleiner geworden. De meeste non-EU aanbieders melden nu al op de websites “iets” over EU regelgeving. Nog belangrijker is natuurlijk dat de grootsten inmiddels eieren voor hun geld hebben gekozen en op een of andere manier de data en processen nu ook in de EU (kunnen) opslaan, respectievelijk uitvoeren. Verder is het aantal echte EU cloud aanbieders ook fors toegenomen. De noodzaak naar een Amerikaanse cloud uit te wijken is – los van de kosten – geringer dan ooit.

Het is geen kop die veel lezers trekt, maar als Computerweekly nu weer aandacht aan dit onderwerp zou besteden zou daar een hele andere titel bij passen. Iets als “ cloud aanbod voor Europa veelal conform EU normen”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.