Akamai: verdrievoudiging van DDoS attacks

Dat DDoS attacks meer en meer voorkomen, blijkt wel uit getallen van Akamai. In 2012 vonden drie keer zo veel attacks op klanten van Akamai plaats als in 2011. Deze getallen maken onderdeel uit van continu onderzoek dat deze organisatie uitvoert.

State of the internet – vierde kwartaal 2012
Ieder kwartaal rapporteert Akamai over the state of the internet. Onlangs werden de cijfers van het vierde kwartaal van 2012 bekend gemaakt. Akamai’s dichte, wijdverspreide internationale servernetwerk stelt de organisatie in staat om grootschalig en systematisch informatie te verzamelen over onder andere de snelheid van internetverbindingen, de hoeveelheden aanvalsverkeer, netwerkbeschikbaarheid en latency problemen.

Vaak blijft het niet bij één aanval
In totaal vonden in 2012 768 DDoS attacks plaats. Opvallend is dat de aanvallen gemeld werden door 413 individuele organisaties. Dat betekent dat de meeste organisaties meer dan één keer bestookt werden met een DDoS aanval.

Vooral de commerciële sector doelwit
De commerciële sector heeft het meest te lijden van deze DDoS attacks. Ongeveer een derde van de attacks vond plaats binnen deze sector.

Verder waren ook andere sectoren doelwit:

  • 164 aanvallen (22%) vonden plaats in de media en entertainment sector;
  • 155 aanvallen (20% van het totaal) in de sector enterprise;
  • 110 aanvallen in de high tech sector;
  • 70 aanvallen in de publieke sector.

Cybercriminals: pay up or we will be back…
Dat juist de commerciële sector het meest getarget is, komt waarschijnlijk doordat deze organisaties sterk afhankelijk zijn van het internet voor hun inkomsten. Van de organisaties in de deze sector waren vooral de retailorganisaties het doelwit, mogelijk omdat deze groep vanwege de afhankelijkheid van het internet kwetsbaar is voor chantage door DDoS attackers. Niet zelden ontvangen retailers na een aanval “pay up or we will be back”-emails van cybercriminals.

Veel DDoS attacks zijn eenvoudig op te vangen
DDoS attacks bestaan al zolang het internet bestaat. We zien een toename, omdat het gemakkelijk is om zo’n aanval op te zetten en omdat het veel moeite kost om de dader op te sporen. Veel van deze aanvallen zijn echter eenvoudig af te slaan en worden automatisch gemitigeerd in het netwerk, zonder de menselijke tussenkomst van medewerkers of klanten.

Toenemende complexiteit
Tegelijkertijd zien we echter wel dat DDoS attacks toenemen in aantal, in omvang en complexiteit. Alleen firewalls zijn niet langer voldoende als bescherming. Het zijn nu multi-layer attacks die geavanceerde beveiligingsoplossingen vragen, zoals de Kona Site Defender van Akamai.

Meer weten?
Wilt u meer lezen over de stand van zaken op het web, dan kunt u hier gratis het Akamai rapport ‘The State of the Internet’ over kwartaal 4 van 2012 downloaden.


Paul Muller is marketing director bij WideXS. Hij is zijn gehele carrière actief in de ICT in de breedste zin van het woord, los van een kortstondige onderbreking alweer meer dan 13 jaar werkzaam bij hosting en andere internet gerelateerde bedrijven.

Dit artikel verscheen op dinsdag 14 mei op de blog van Wide XS en is met toestemming op ISP Today overgenomen.

About the author

Avatar

Paul Muller is marketing director bij WideXS. Hij is zijn gehele carrière actief in de ICT in de breedste zin van het woord, los van een kortstondige onderbreking alweer meer dan 13 jaar werkzaam bij hosting en andere internet gerelateerde bedrijven.