Alles gaat naar de cloud – maar voor hoelang?

Voor bijna iedereen is het een uitgemaakte zaak dat cloud de toekomst heeft. Of het nu gaat om de website van de bakker om de hoek of een mega e-commerce platform, ze draaien vroeg of laat allemaal in de cloud. Op zich zal dat verhaal weinig verbazen, maar de vraag of het ook echt klopt hoor je bijna nergens.

De onvermijdelijke migratie naar de cloud is het verhaal waarmee al jaren de aanbieders van cloud diensten de boer op gaan en ook voor steeds meer reguliere hosting partijen is het logisch dat zij de dienstverlening aanbieden op basis van een cloud platform. Iemand die van een fysieke omgeving of iets virtueels is overgestapt naar de cloud en daarvoor ook een ander type factuur ontvangt weet in de regel niet beter dat dit het eindpunt is. Zolang er geen “cloud 2.0” is, is er geen reden na te denken of de huidige cloud wel aan alle eisen voldoet.

Toch is dat een vraag die bij sommige partijen wel speelt en het lijkt er zelfs op dat daar vaker een punt van wordt gemaakt. Waar het concreet om gaat is dat tot voor kort eigenlijk maar van Dropbox bekend was dat het een volgende stap heeft gemaakt. De cloud storage aanbieder maakte er begin 2016 geen geheim van de spullen bij AWS te hebben opgepakt en te hebben ondergebracht in een eigen datacenter. De reden die Dropbox gaf klinken weinig spannend: we kunnen het zelf goedkoper en beter. Als je er echter goed naar kijkt is het wel vreemd. Hoe kan 1 bedrijf goedkoper aan hardware, datacenterruimte, connectiviteit en de rest komen dan de hyperscaler aller hyperscalers? Maar met een schuin oog kijkend naar de prijsdruk en de mogelijkheden die OPC geeft is het niet onmogelijk. De vrees voor de beruchte Vendor Lock In hier eveneens een rol kan spelen hebben we het voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten.

Het blijft niet bij Dropbox. Als je je oor goed te luisteren legt zijn er meer bedrijven – vaak, maar niet altijd, minder groot dan Dropbox – die al in een soort van after-cloud fase zitten. Ze vallen terug op eigen datacenters en dat daar geheel eigen clouds draaien lijkt logisch. Het kan nog een tandje duidelijker: in de splannen (S1 voor de kenners) van Snap, dat net naar de beurs is gegaan, staat voor iedereen te lezen dat het bedrijf er van uitgaat op termijn de huidige cloud leverancier te kunnen verlaten en dan te gaan voor een geheel eigen omgeving (link).

Daarom de titel van dit artikel. Cloud as we know it – dus gebaseerd op hyperscalers – is voor in ieder geval Dropbox achtige bedrijven geen eindpunt, maar slechts een tussenstation. Wie weet hebben we hier de eerste signalen voor een nieuwe ontwikkeling of trend.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.