Bedrijfsspionage een punt dat meer aandacht verdient?

Het zal de lezers niet zijn ontgaan: Cebit komt eraan. De stroom persberichten met vooraankondigingen en nieuwtjes begint stevige vormen aan te nemen. Tussen de berichten met nul relevantie voor de hostingsector zitten ook meldingen verstopt, bijvoorbeeld over security, die wel de moeite van het vermelden waar zijn.

Helaas is het meeste materiaal op dit moment nog niet specifiek bestemd voor de Nederlandse markt, dus een-op-een toepasbaar zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld het volgende onderzoek niet. Wat het wel is: een indicatie en opsomming van punten waar in Nederland ook wel eens over nagedacht kan worden. Het onderzoek gaat over de kosten voor IT veiligheid. Een Duitse beroepsorganisatie voor IT en internet security experts (gedeeltelijk vergelijkbaar met het Nederlandse PvIB) heeft leden die het MKB vertegenwoordigen hier vragen over gesteld.

De eerste uitkomst zal niemand verbazen: bijna iedereen heeft aangegeven te verwachten dat de budgetten hiervoor zullen toenemen. 12% ziet geen kans voor meer budget, maar minder zal het zeker niet worden. De reden voor deze aanname is ook boven tafel gekregen. Het zijn drie punten die vooral worden genoemd en die vanwege de link me de EU ook grensoverschrijdend zijn. Gegevensbescherming (dus alles dat te maken heeft met klantdata en privacy) wordt het meest genoemd met daarbij een verwijzing naar de GDPR. Op de tweede plek staat hackers, je daar beter tegen kunnen beschermen vergt meer budget. Op de derde plek staat, toch wel heel opvallend, de gevoelde noodzaak spionage te kunnen voorkomen (genoemd door 71% van de deelnemers).

Nu is Duitsland een land met nog behoorlijk veel maakindustrie en dat daar Intellectueel Eigendom (IE), ontwerpen, blauwdrukken etc een rol speelt is begrijpelijk. IE en dergelijke zitten echter niet alleen in “ouderwets” bedrijven, je komt het bijna overal tegen. In Nederland zijn ook zat bedrijven die dit onder hun hoede hebben en er voor een groot deel van afhankelijk zijn. Het lijkt logisch dat ook zij meer behoefte hebben aan meer focus op het beschermen daarvan, want bedrijfsspionage stopt niet voor onze landsgrenzen.

Het is een punt waar in de Nederlandse pers amper over wordt geschreven. Als je er over nadenkt is het wel iets waar we als IT leveranciers, hosters en datacenters in Nederland voor en met de klanten wel eens bij stil kunnen staan. Helemaal als je weet dat al langer als een risico wordt gezien en dat de meeste leidinggevenden van de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan aangeven geen 100% zicht te hebben op waar alle waardevolle data op dit moment is ondergebracht.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.