Bind de strijd aan met vergeten servers!

JonathanKoomey415Voor een groot aantal lezers van ISP Today zal het Uptime Institute een min of meer bekende organisatie zijn. Voor wie ze niet kent: ze doen onderzoek naar uptime van met name datacenters, publiceren diverse keren per jaar een nuttige nieuwsbrief en natuurlijk de onderzoeksresultaten. In een van de eerdere jaaronderzoeken (2013) werd de nadruk gelegd op energie verbruik door data centers en manieren dat te reduceren. Een van de bevindingen daarbij was dat het aantal servers dat over het hoofd werd gezien per locatie behoorlijk uiteen kon lopen.

ISP Today heeft dat verschijnsel, de comateuze servers, vorig jaar uitgebreid in de schijnwerpers gezet. Daarmee de lezers informerend en mogelijk zelfs het aantal dergelijke energieverspillers en cybersecurity risico’s verkleinend. Die actie werd mede ingegeven door de score van het onderzoek. 67% van de ondervraagden gaf aan dat minder dan 5% van de fysieke servers in het datacenter aanstond, maar feitelijk niets deed en beter zou kunnen worden uitgezet. In 33% van de gevallen was dat dus meer dan 5% van de servers, in 13% van de gevallen betrof het waarschijnlijk meer dan 10% van de fysieke servers in het DC. Dat is een waarde waar niemand tevreden over mag zijn.

Aangezien het Uptime Institute een goede reputatie heeft zou je verwachten dat ook elders iedereen na het lezen van die 2013 scores is geschrokken en de strijd met de zombie servers is aangegaan. Dat lijkt echter tamelijk optimistisch gedacht. In 2015 deed Jonathan Koomey onderzoek naar 4.000 fysieke servers (in de VS) en moest vaststellen dat 30% aanstond maar 6 maanden of langer geleden voor het laatst echt belast was (geen typo’s!).

Deze score is dus nog slechter dan waarmee het Uptime Institute kwam. Dat roept dus om een update, want als die bevindingen kloppen dan kan er wereldwijd sprake zijn van 10 miljoen servers die onnodig stroom verbruiken, gekoeld moeten worden en ruimte in beslag nemen. Kostenindicatie: “The 10 million estimated comatose servers translates into at least $30 billion in data center capital sitting idle globally“ (link).

Sinds 2015 kun je op de website van het Uptime Instute een calculator vinden die je helpt dit euvel te lokaliseren en bestrijden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.