Blijf vernieuwen en geef innovatiebudget de ruimte

Vorige week werd op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november de InfoSecurity en Storage-expo in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Wij namen een kijkje op de beurs met onze camera en microfoon. We spraken met Roel Kusters van Bull.

Hij denk bij het fenomeen storage aan dynamiek en aan een markt die constant in beweging is en waar veel ontwikkelingen zijn. “Storage is natuurlijk één van de componenten binnen de technische infrastructuur. Dat betekent: de kracht zit hem altijd in de samenhang van de componenten en dat geheel moet gewoon werken.” Hij ziet daarbij de trend met de vraag naar meer capaciteit in minder fysieke ruimte.

“Wat ik interessant vind is de combinatie tussen storage en high-performance computing,” legt Kusters uit. “Je ziet dat enorme rekencapaciteit ook benut wordt om een enorme hoeveelheid data toegankelijk te maken en van grootmazig naar fijnmazig te maken. Zodanig dat je daar weer de essentie uit kunt halen.”

Volgens Kusters was het voorheen zo dat als je sprak over high-performance computing, dan praatte je over grote researchinstituten en een soort premier league. “Ook MKB-bedrijven kunnen gebruik gaan maken van grotere capaciteit. Dat is vandaag de dag nog minder snel mogelijk is of waar een groot prijskaartje aan hangt. En dat is het mooie van deze markt. Je kunt de vernieuwing ook toegankelijk maken voor een breder publiek.”

Wat Kusters de sector wil meegeven is dat we moeten blijven vernieuwen. “Wat je heel vaak ziet is dat partijen toch voor een groot deel vast zitten in bestaande uitgavepatronen en structuren. En dat het budget om te vernieuwen eigenlijk toereikend is. Vandaag de dag is het mogelijk om je operationele kosten meer en meer naar beneden te brengen. Daarmee geef je het innovatiebudget meer ruimte. Ik denk dat in de toekomst die verhoudingen behoorlijk worden omgedraaid, waarbij de innovatie-kant veel meer krijgt van zij recht op heeft.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.