BTW-nummer op je site: “Leuker kunnen we het niet maken, wel onduidelijker”

Enige tijd geleden publiceerde de Belastingdienst een, ongetwijfeld goed bedoelde, mededeling op haar website over de vraag of je nu wel of niet verplicht bent om je BTW-nummer op je website te vermelden. De Belastingdienst komt tot de volgende conclusie: “Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting  dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.” [vetgedrukt toegevoegd door Menno Weij]

Echter, het bericht heeft een hoop onduidelijkheid gecreëerd, in plaats van duidelijkheid. Sterker nog, het is naar mijn stellige overtuiging onjuist. De Belastingdienst  baseert zich in haar standpunt kennelijk op de informatieverplichtingen uit de zogenaamde diensten Richtlijn, welke zijn geïmplementeerd in de artikelen 6: 230A – 6: 230C BW.

Echter, de Belastingdienst lijkt te vergeten dat de eerdere e-Commerce Richtlijn een algemene verplichting bevat, welke is geïmplementeerd in 3:15d BW. Dit artikel bepaalt dat “Degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent, maakt de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk voor degenen die gebruik maken van deze dienst, (… voor zover hij een aan de BTW onderworpen activiteit uitoefent: het btw-identificatienummer”. Uit de Parlementaire geschiedenis valt af te leiden dat deze verplichting ook geldt voor louter informatieve websites.

Kortom, naar mijn smaak dient een BTW-nummer in een elektronische omgeving als een website gewoon vermeld te worden. Of je het nu leuk vindt, of niet.


Menno Weij is advocaat bij SOLV Advocaten.

Dit artikel verscheen op 11 november 2013 op de blog van SOLV en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

Gebruikte bron: belastingdienst.nl