Chips in de vuurlinie

De stelling dat chips iedereen wat aangaan zal door alle lezers worden begrepen. Zij werken immers in bedrijven die ofwel hardware leveren waarin chips zitten, dan wel diensten die zonder chips niets kunnen. Over chips is de laatste weken veel te doen en wie zich daar in verdiept wordt niet gelukkig.

In kannen en kruiken

Tot ongeveer een jaar geleden leek alles in kannen en kruiken te zijn. De productie van chips was booming en de vraag was zo hoog dat de levertijden links en rechts onder druk kwamen te staan. De marges waren niet overal even gezond en dat leidde tot verhoogde belangstelling voor overnames en fusies. Hoewel daar niet iedereen blij mee was, leek het een onvermijdelijke stap voorwaarts te zijn. Dat de Europese Commissie NXP niet zo maar liet gaan en was vervelend, maar niet onverwachts.

Storm op komst

Kort na de jaarwisseling sloeg het weer echter om. Vanuit Washington werd een toon aangeslagen die weinig goeds beloofde. Inmiddels weten we daar dat toe heeft geleid. Broadcom kreeg een veto toegeworpen op de overname van Qualcomm. Beijing nam de handschoen op en trof tegenmaatregelen in wat lijkt op het begin van een handelsoorlog tussen Washington en de VRC. De eerste tegenmaatregel was het blokkeren van de overname van de Toshiba chips productie door een consortium waarin ook Amerikanen zitten. In Nederland merken we ook iets van de strijd. Beijing heeft namelijk geen groen licht gegeven voor de overname van NXP door Qualcomm.

Het heeft er veel van weg alsof de hele chipindustrie wordt gegijzeld, of in ieder geval extreem kort aan de leiband wordt gehouden. Ook landen en bedrijven die zich van geen kwaad bewust zijn merken op eens dat de chips productie in de vuurlinie ligt. Het blijft daar helaas niet bij. Iedereen zal gelezen hebben dat het Chinese ZTE door forse sancties is getroffen en Huawei de nodige weerstand ondervindt om voet aan de grond te krijgen in de VS. Chips spelen in deze sub strijd ook weer een prominente rol.

$200 miljard

Waar dat toe leidt valt nog niet te zeggen. Wat wel ontegenzeggelijk het geval is is dat de VRC de reeds bestaande regeringsplannen voor een nationale chips productie verder naar voren heeft gehaald. De tegenwaarde van tientallen miljarden dollars zijn gealloceerd om minder afhankelijk te worden van Intel & Co. Daarbij is de Chinese markt de grootste en snelstgroeiende ter wereld. Het importeert op dit moment voor naar schatting $200 miljard per jaar aan chips, voor zowel eigen gebruik als na assemblage voor de export.

Andere signalen

Het idee dat de mega-hyperscalers Alibaba en Tencent als eerste meer eigen componenten gaan gebruiken en de ODMs dit dit leveren ook de wereldmarkt opgaan zal bij Intel reden voor veel zorg moeten zijn. Los van die tumult zijn er nog andere signalen in de markt die aan de onrust bijdragen. Zo is er het nu nog kleine bericht dat Facebook minder afhankelijk van Intel wil worden en daarom zelf chips gaat ontwikkelen.

Vuurlinie

We staan mogelijk aan de vooravond van een grondig opschudden van de bestaande chipsector. Een sector die jarenlang gedomineerd werd door een handvol aanbieders en nu in de vuurlinie ligt lijkt niet verder te kunnen consolideren. Het tegenovergestelde lijkt zelfs mogelijk, meer aanbieders. Wat daarvan de impact wordt is een vraag die alleen Intel & Co beantwoord willen zien. Uiteindelijk raakt deze ontwikkeling namelijk iedere gebruiker en grootafnemer van IT producten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.