Cloud een succes in Duitsland – wat kunnen wij daarvan leren?

kpmgcloudmonitor20152016-640450In veel landen wordt al jaren onderzoek gedaan naar de houding van bedrijven als het gaat om cloud. De onderzoeken zijn globaal in drie groepen te verdelen. Er zijn internationale bureaus die de bevindingen van meerdere landen bundelen, er zijn onderzoeksbureaus die zich tot een land beperken en tenslotte zijn er organisaties die geen echte marktonderzoeksachtergrond hebben en die op deze manier proberen te worden opgemerkt als kenners van een sector of trend.

Tot die laatste groep horen de banken en de accountants. Met enige regelmaat weten die de pers te halen met onderzoeken over de gehele IT, dan wel onderdelen zoals datacenters, hosters of cloudaanbieders. De resultaten van dit soort publicaties zijn vaak net iets anders dan als een organisatie als TNS of GFK een enquête op de markt loslaat. Die verschillen vinden en begrijpen is voor kenners niet lastig, of dat ook het geval is als een buitenlandse markt wordt beschreven zal blijken in dit artikel.

Het gaat hier namelijk om een onderzoek (PDF) dat KPMG in opdracht van Bitkom heeft gedaan en het zakelijk cloud gebruik in Duitsland in kaart brengt. Met een N=457 is de groep groot genoeg, het gekozen profiel (alleen C-level of IT beslissers en alle bedrijven >20 personen) is logisch. Op basis van deze groep is het belangrijkste nieuws – en dat heeft inmiddels ook de reguliere Duitse pers gehaald – dat dit jaar voor het eerst meer dan 50% van de Duitse ondernemers gebruik maakt van de cloud. Het jarenlange stigma dat “de” Duitse ondernemer een trage trendvolger is daarmee wel aangetoond, maar hey uiteindelijk gaan ze dus wel overstag. Zelfs de ervaringen met publieke clouds worden inmiddels in de volle breedte als positief ervaren (73%). De waardering voor public clouds is daarmee zelf hoger dan voor private clouds (65%).

Kijk nog eens naar die laatste zin. Private cloud lager gewaardeerd dan public cloud. Het niet gaat om zelf gebouwde clouds, maar om een cloud die van een derde partij wordt afgenomen. Een verklaring geeft KPMG niet. Misschien heeft het iets te maken met een andere score, namelijk het antwoord op de vraag welke provider men vertrouwd als het gaat om privacy (het is Duitsland hè) en compliance. T-Systems/Deutsche Telekom scoort met 25,8% het beste. IBM is met 13,3% tweede en de rest is allemaal lager.

Het antwoord op de in de titel gestelde vraag: wat kunnen wij leren van het cloud succes in Duitsland lijkt daarmee wel duidelijk. Ja, cloud is ook in Duitsland inmiddels geen exoot meer, maar de kans dat er zaken wordt gedaan met een niet-lokale speler (groot of klein) blijft zeer klein. Dat antwoord zal op zich Nederlandse partijen niet verbazen. Nu nog uitvinden waar die lage waardering voor private cloud vandaan komt. Misschien is dat namelijk iets dat ook op de Nederlandse markt kan gaan gelden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.