Colocation-kansen voor ISP’s

ISP’s werken graag samen met partners als ASP’s, automatiseerders en andere ISP’s. Deze partners resellen diensten van de ISP of bieden hun eigen diensten aan vanuit een extern datacenter. Over één dienst, colocatie, hoor of lees je zelden in het partnerkanaal, terwijl de colocatiemarkt omvangrijk en kansrijk is, ook voor ISP’s zonder eigen datacenter.

Waarom colocatie zelden door resellers wordt verkocht
Er zijn een aantal redenen waarom colocatie zelden op grote schaal wordt verkocht door resellers. Veel ISP’s beschikken niet over een eigen datacenter en bieden diensten aan vanuit een extern datacenter. In het geval van colocatie is het financiële risico dat resellers lopen vaak een grote barrière. Bij het afnemen van rackspace, zeker voor grote aantallen, dient vaak hoge commitment afgegeven te worden. Colocatiecontracten worden veelal voor langere tijd aangegaan. Daarmee lopen resellers kans op leegstand en nemen zij dus faciliteiten af die ze niet nodig hebben. De reseller loopt niet alleen het risico op leegstand indien de verkoopresultaten achterblijven maar draagt bovendien het risico van de klant. Indien klanten voortijdig vertrekken of failliet gaan verliest de reseller inkomsten terwijl het contract met de datacenterleverancier vaak gewoon doorloopt. Maar zou colocatie, zonder deze beperkingen, een interessante dienst zijn om te resellen? Ik denk van wel.

De colocatiemarkt blijft voorlopig groeien
Hoewel er veel vraag is naar IT outsourcing in de vorm van managed diensten zijn er nog altijd veel partijen die kiezen voor het extern onderbrengen van eigen apparatuur. Het aantal nieuwe datacenters neemt  bovendien gestaag toe. Er zijn verschillende providers die een nieuw datacenter gaan opleveren of onlangs hebben opgeleverd. De markt voor virtuele hosting en colocatie zal voorlopig dan ook blijven groeien, alsmede de kansen voor ISP’s om marktaandeel te veroveren. Ook het midden- en kleinbedrijf vindt bijvoorbeeld steeds vaker de weg naar een datacenter.

Waarom ook resellers kunnen profiteren van de markt
De vraag is hoe de risico’s van het resellen van colocatie omzeild kunnen worden zodat ook ISP’s en andere IT-bedrijven zonder eigen datacenter kunnen profiteren van de kansrijke colocatiemarkt. Tot op heden hadden datacenterleveranciers daar geen antwoord op. Een poging om daar verandering in te brengen kan het ontwikkelen van een wholesale datacenterdienst zijn. Ik verwacht dat zo’n model voor meerdere datacenterleveranciers interessant kan zijn om resellers te ondersteunen.

Bijvoorbeeld ons model waarbij ISP’s hun eigen datacenter kunnen vormgeven binnen een bestaand datacenter. Door rackspace, stroomvoorzieningen (primair en secundair), connectiviteit en dataverkeer afzonderlijk in te kopen bepaalt de ISP de voorzieningen in zijn ‘eigen’ datacenter . De ISP creëert voor zichzelf en zijn klanten een datacenter op maat en is niet gebonden aan de standaard voorzieningen van de leverancier. Door deze flexibiliteit kan de reseller zijn eigen colocatie en serverdiensten aanbieden met enkel de faciliteiten die zijn klanten belangrijk vinden. Om het financiële risico zoveel mogelijk te beperken geven ISP’s commitment af voor maximaal één maand. Daarmee wordt het financiële risico grotendeels vermeden.

Indien datacenterleveranciers afstappen van hun eisen met betrekking tot commitment bieden ze resellers extra flexibiliteit waar zoveel partijen behoefte aan hebben. Door resellers tegemoet te komen in flexibele oplossingen zal de relatie tussen datacenterleveranciers en zijn resellers alleen maar versterkt worden. Op deze manier kunnen ISP’s zonder eigen datacenter toch profiteren van de kansrijke colocatiemarkt en kunnen zij hun dienstenportfolio uitbreiden. Dit is positief voor de datacenterleverancier (zijn datacenter wordt mede gevuld door resellers) en voor resellende ISP’s die kunnen profiteren van een colocatiemarkt die door financiële barrières en risico’s moeilijk te bespelen was.


Rick van den Hoogenhof is Assistent Marketing Manager bij Interconnect en houdt zich op dit moment voornamelijk bezig met het nieuwe datacenter in Eindhoven. Interconnect vindt het belangrijk om samen te werken met partners. Door deze samenwerking kunnen andere ISP’s (zonder eigen datacenter) profiteren van de kansrijke colocatiemarkt en kan Interconnect zijn krachtige partnernetwerk uitbreiden.

Voor meer informatie over het Interconnect-model kan je kijken op privatedatacenter.interconnect.nl.