Comateuze Zombie Servers

KNGS-wiki630410Medio juni verscheen op Infoworld een artikel waarin werd gesteld dat in datacenters 1 op de 3 servers comateus zou zijn. Onder die term wordt verstaan dat er de afgelopen 6 maanden niets met de server is gedaan en dat er slechts sprake is van stroomverbruik. De term comateus is door Infoworld gewijzigd in zombie, want dat trekt meer aandacht.

Verder valt er te lezen dat het probleem zich vooral voordoet bij kleinere datacenters, niet bij de grote cloud aanbieders. Het is Amerikaans onderzoek, dus klein en groot kan daar iets anders betekenen dan wij gewend zijn.

Is deze claim terecht en hoe is het eigenlijk in Nederland gesteld met de belasting van servers? Deze vragen legden we voor aan een aantal partijen. Michiel Cuijpers antwoordde reageerde namens de combinatie KNGS, RVO en SIG.

Ja, we hebben veel onderbelaste VM’s gezien in Nederland. We zien door de bank genomen dat zonder virtualisatie slechts 5 – 10% van de servercapaciteit benut wordt, dankzij virtualisatie gaat dat percentage omhoog naar 40%.

Denk daarbij aan klanten die hardware servers in eigen beheer hebben of klanten die gebruikmaken van hardware servers via colocatie. In eerste instantie gaat het de eigenaren om een ongestoorde continue dienstlevering. De extra kosten voor overcapaciteit (die vaak op voorhand al aangeschakeld is) worden voor lief genomen. De kosten qua energieverspilling zijn op het eerste oog te laag om er iets aan te doen. Maar schijn bedriegt want comateuze servers kosten serieus geld, niet alleen energie.

Logius zet strategisch in op het bepalen van hun applicatievoetafdruk. We hebben daar gezien dat per 1 kWh energie (0,10 euro) nog 24 euro extra kosten per kWh toegerekend moeten worden (zie Link). Als je dus een server rationaliseert (uitzet) dan bespaar je energiekosten maar je loopt serieus binnen op de bespaarde OPEX. De OPEX bestaat uit onderwaterkosten voor licenties zoals OS, db (Oracle bv), beheer et cetera.

Dus comateuze servers kosten serieus geld. Denk ook aan het vervangingsbudget dat gereserveerd en gebruikt wordt om de comateuze server weer te vervangen, terwijl ie nooit gebruikt is. Maar daarmee ben je er nog niet. De vraag is natuurlijk WAT doen die servers. Vanuit het oogpunt van de applicatie (software energievoetafdruk) zien we dat de VM’s ook overcapaciteit bevatten omdat inzet in het algemeen niet meeschaalt met het gebruik. De applicatie is niet ontwikkeld om automatisch VM’s bij en af te schakelen.

Om hier een stuur aan te geven hebben we de nieuwe KPI Relatieve Efficiëntie ‘RE’ ontwikkeld. Met de RE drukken we uit hoever een systeem van zijn optimum zit. 100% is de beste fit maar dat is een theoretisch maximum. (vergelijk het met een auto die met 80 km per uur op de snelweg op zijn optimum van de gebruikscurve zit, bij 160 verbruikt ie heel veel en bij 0 km per uur doet ie niks maar verbruikt hij nog wel iets).

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.