Consolidatie, Containers, Dashboards en Metingen

greeningthecloud630430Kort na het bericht op ISPtoday over het duurzamer, zuiniger, efficiënter maken van servers als prijsvraag voor HvA studenten werden we door de HvA gewezen op een update over het project Greening the Cloud. Dit project is de moeite van het volgen waard, omdat het een interessante vorm van samenwerking tussen bedrijven uit de hostingsector en de wetenschap is. Deze partijen hebben recent een bijeenkomst gehouden en daarvan doet Robert van den Hoed, docent van de HvA, verslag:

Op 10 juni stond de partnermeeting gepland van het project Greening the Cloud, een project met 10 MKB bedrijven in de ICT waar de Hogeschool van Amsterdam (HvA) penvoerder van is. Doelstelling van het project is kennis ontwikkelen over hoe hosting bedrijven en Cloud applicatie bedrijven respectievelijk hun Cloud omgeving en Cloud applicaties groener of energie-efficiënter kunnen ontwerpen. Deze keer stonden de hosting providers centraal. In vier presentaties van de meeting gaven Schuberg PhilisGreenHostCloudProvider en Leaseweb een goede inkijk in de status van het thema duurzaamheid in de sector, waar het laaghangende fruit zit en wat belangrijke kennisvragen zijn. Juist die kennisvragen zijn voor de HvA en kennispartners UVA en VU aanleiding om dieper onderzoek te doen om de praktijk te ondersteunen in het maken van “groene” keuzes.

Duurzaamheid: (Nog) niet hoog op de agenda
Alle vier de bedrijven geven aan dat duurzaamheid (nog) geen prioriteit heeft voor de sector. Toch kijken de bedrijven serieus naar hoe zij kunnen verduurzamen. Zo heeft Schuberg Philis geïnvesteerd in nieuwe koelmethoden die het energieverbruik voor koeling met meer dan 80% verminderde. De kostenbesparing is hierbij mooi meegenomen. Dit geldt voornamelijk voor meer klassieke hosting providers als CloudProvider en Leaseweb, daar waar energie een aanzienlijk aandeel van de operationele kosten zijn (kan oplopen tot 30%). Dit ligt anders voor een partij als Schuberg Philis die als ‘mission critical’ engineers een breder pallet aan diensten aanbieden, waarbij energiekosten maar een klein deel van de rekening is.

Slechts een klein deel van de hosting bedrijven heeft klanten die specifiek naar duurzaamheid vragen; echter lijkt dit aandeel te groeien. Mart van Santen van GreenHost geeft aan dat dit percentage bij hen nog wat hoger ligt; ook omdat klanten specifiek op de groene positionering van het bedrijf afkomen. Vooral overheden en milieuorganisaties zijn geïnteresseerd in hosting bedrijven die zuinig met energie omgaan of, zoals GreenHost, gebruik maken van groene energie, een actief e-waste beleid hebben en duurzaamheid in hun hele operatie hebben meegenomen. Rogier Boutkan van Leaseweb gaf aan dat de Nederlandse markt veel gevoeliger is voor duurzaamheid dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië (landen waar Leaseweb ook actief is). Hoewel laag op de agenda in de sector, er is sprake van een kleine groep klanten die duurzaamheid mee neemt in hun keuze voor hosting providers.

(de rest van het verslag en the next steps kun je hier lezen)

 

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.