Data migreren uit de cloud en dataportabiliteit

Het blijft materie waar bij vlagen veel over wordt gesproken en opvallend weinig over wordt gepubliceerd. Het uit de cloud krijgen van data is een onderwerp waar ook heel verschillend over wordt gedacht. Het is verder iets waarover overduidelijk de nodige FUD wordt gecultiveerd, vooral als het gaat om opslag van data. Voor applicaties lijkt het verhaal namelijk opvallend genoeg minder complex.

ISP Today heeft er al eerder aandacht aan besteed. Het is thema geweest van bijeenkomsten van de Cloud Architect Alliance waar verslag van is gedaan. Evenzo is het een belangrijke component van het SLA onderzoek geweest van Weolcan en Arthur’s Legal. Dat zijn momentopnames geweest en de vraag rees of daar iets is veranderd. Is het inmiddels al makkelijker je data tussen verschillende cloud te verplaatsen of weer terug te halen.

Eigen belang

Het antwoord op die vraag lijkt vooralsnog te zijn: ondanks mooie vooruitzichten als een breed gedragen ISO17826 (hoor je zelden iets over) is er aan de industrie kant weinig beweging zichtbaar. Als je navraag doet wordt er gewezen naar de businesscases van de grote cloud opslag aanbieders: die hebben geen belang bij migratiedrempels verlagen of zelfs te verwijderen.

Beweging in de markt

Er zijn wat onderzoeken, onder andere van 451 Research, die wijzen op een groei van het aantal datamigraties van publieke clouds naar private clouds die best interessant zijn. We weten ook dat bedrijven als BOX aangeven zelf datacenters te bouwen (of huren) om niet afhankelijk te zijn van een derde leverancier en recent werd nog bekend dat IBM een van zijn grootste cloud klanten (WhatsApp) ziet vertrekken naar de cloud van moeder Facebook (dat wordt trouwens wel een interessante migratie). Met andere woorden er gebeurt wel wat, er wordt data uit vooral publieke clouds gemigreerd. Maar wie meer wil weten over de omvang van het verschijnsel en vooral draaiboeken komt snel van een koude kermis thuis.

GDRP een lichtpuntje?

Toch is er een lichtpuntje. Het is iets dat bij insiders bekend is maar tot op heden opvallend weinig in het B2B kanaal is gepresenteerd. Per mei 2018, inderdaad als de GDPR echt van kracht is, hebben burgers het recht op dataportabiliteit. Een term waarbij je wellicht denkt aan het overhevelen van een Facebook account met archief naar Hyves (dat is uiteraard een fictief voorbeeld van gedeeltelijke cloud naar non-cloud migratie!). Zoiets wordt er inderdaad onder verstaan.

De meesten van ons lijken echter niet door te hebben is dat het (a) daarbij niet alleen om cloud gaat en (b) dat aan de aanbieders kant ook wel het nodige moet gebeuren om dat te realiseren. Dan hebben we het echt niet alleen om de grote sociale netwerken. Ook op het niveau van fora en bulletin boards kan dataportabiliteit een factor zijn waar je als aanbieder en technisch facilitator mee te maken gaat krijgen. Zo constateren we dat de vraag “hoe staat met het data uit de cloud migreren” beter kan worden veranderd in “wat moet ik volgend jaar zelf kunnen en faciliteren vanwege dataportabiliteit”.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.