Datacenter energie efficiency: the next steps

seflab-630470ISPtoday heeft de afgelopen maanden diverse keren aandacht besteed aan datacenter energie efficiency. Wie onderzoek doet naar dat begrip ziet als snel dat dit een typisch containerbegrip is, omdat er veel echt verschillende zaken toe worden gerekend.

Zo hebben we eerder stilgestaan bij innovatieve oplossingen op het gebied van koelen. Slim koelen leidt tot minder energieverbruik, dus gaat de datacenter (energie) efficiency omhoog. Een andere bijdrage, namelijk werken met kleinere glasvezelverbindingen, beschreven we ook. Dit zorgt dat op rack niveau hiervoor minder ruimte in beslag wordt genomen. Op die manier is de echte server capaciteit per rack te verbeteren en dat leidt ook weer tot een betere benutting van de footprint en dus datacenter efficiency. De servers zelf, die worden net als routers en switches et cetera steeds zuiniger en leveren zo ook hun steentje bij aan betere en betere datacenter energie efficiency. En al lijkt het erop dat inmiddels de grootste verbeteringen zijn gerealiseerd, per hardware release worden nog steeds procenten meer zuinigheid gemeld.

Natuurlijk mogen in dit overzicht van technische vooruitgang virtualisering en cloud niet ontbreken. Beiden hebben al geleid tot een aanzienlijke verbetering van het stroomgebruik – overigens niet alleen op DC niveau, al is dat iets dat nog wel eens wordt vergeten – doordat hardware steeds beter benut kan worden. Gebouwen, infrastructuur, hardware en virtualisering of cloud zijn echter niet de enige terreinen waarop gelet moet worden als het gaat om verbetering van de datacenter efficiency. The next steps of volgende aandachtsgebieden zouden wel eens kunnen zijn:

Ten eerste cloud, maar dan zaken als cloud brokerage. Dit is – zeker vanaf een hoger niveau bekeken – een methode die veel belovend is als het gaat om het beter benutten van grotere capaciteiten. Niet zo zeer een server, maar gewoon hele racks, delen van datacenters en meerdere datacenters tegelijk kunnen hier van profiteren. Partijen die deelnemen aan dit proces werken op die manier aan een betere datacenter efficiency. Cloud brokerage als begrip en in de praktijk is echter weer een ontwikkeling met meerdere definities. Daarom wordt er binnenkort op ISPtoday nog apart aandacht aan besteed.

De andere component is software. Inmiddels komt er meer onderzoek beschikbaar dat antwoord geeft op de vraag waar en hoe hier verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. We zien dat ook in Nederland bedrijfsleven, onderzoekers en onderwijs met het nodige enthousiasme dit deelgebied verkennen. Bijzonder actueel voorbeeld is de PAD-SEF wedstrijd, waarvan afgelopen week de winnaar bekend werd gemaakt. Opgave voor de 60 studenten, verdeeld in 10 teams, van de Hogeschool van Amsterdam) was het bouwen van een zuinige video streaming app. Het testen van de app gebeurde door het SEFlab (Software Energy Footprint lab), een langlopend samenwerkingsproject van het CleanTech onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Amsterdam en de Software Improvement Group. Het team dat de prijs in de wacht sleepte wist niet alleen een opvallend laag energieverbruik te realiseren, zowel absoluut als in vergelijking het de andere teams (tot 50% beter) maar ook nog eens de streaming server software zeer compact te maken, andere teams hadden 2 keer of meer zoveel opslagruimte nodig.

De wedstrijd illustreert daarmee niet alleen dat slim programmeren loont. Het laat vooral zien dat op dit terrein nog forse verbeteringen tot de mogelijkheden behoren. Dat slimme server software ook bedraagt aan hogere datacenter energie efficiency behoeft hier geen verdere uitleg. ISPtoday zal dit soort ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.