Datacenter luchtstroommanagement

Datacenterketens en corporate datacenters maken in toenemende mate gebruik van energie-efficiënte koelingtechnieken zoals Free Cooling en Fresh Air Cooling. Ook worden in veel datacenters inmiddels Cold Corridors geïnstalleerd, om warme en koude luchtstromen op energie-efficiënte wijze van elkaar te scheiden. Uit onderzoek van onze R&D afdeling blijkt dat met Cold Corridors tot 30 procent op het energieverbruik bespaard kan worden. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor onze nieuwe whitepaper.

Het ontbreekt in veel datacenters echter nog aan een doeltreffende invulling van ‘luchtstroommanagement’. Terwijl dat een aspect is waarmee nóg meer energie-efficiëntie kan worden gecreëerd. Ook is luchtstroomoptimalisatie belangrijk voor een goed functioneren van de server-, netwerk- en storageapparatuur, voor temperatuurbeheersing en de algehele stabiliteit van een datacenter.

Luchtstromen datacenter
Door het optimaliseren van luchtstromen in het datacenter valt veel energiewinst te behalen. In de casestudy in het whitepaper – het voorbeeld van een corporate datacenter met 18 server racks en 3 Cold Corridors – is te zien dat de lekkage van koellucht tot wel 86 procent gereduceerd kan worden. Dat vergt geen kapitaalintensieve investeringen. Er is alleen kennis voor nodig om met de juiste datacenter-accessoires op de juiste locaties infrastructurele aanpassingen te maken, daar waar ze het meeste effect sorteren. Met datacenter-accessoires die gewoon in de markt beschikbaar zijn.

Datacenter accessoires, grote effectverschillen
We hebben de concrete effecten van verschillende datacenter accessoires via metingen uitvoerig onderzocht. Ook zijn de reductiepercentages in koelluchtverlies in kaart gebracht bij het gebruik van verschillende soorten datacenter accessoires. Bijvoorbeeld het effect van borstels en schuimrubber voor kabel doorvoergaten. Ook de effectverschillen tussen metaal en plastic zijn noemenswaardig. Het gebruik van datacenter-accessoires heeft een enorme reductie in het energieverbruik tot resultaat.

Voorkomen koellucht lekkage
Het gebruik van Cold Corridors is een eerste voorwaarde om koellucht lekkage te voorkomen. De belangrijkste lekkage van koellucht vindt vervolgens plaats in het rack, door onder andere ongewenste recirculatie van koellucht. Ook slecht afgedichte kabel doorvoergaten en vloeruitsparingen achter in een rack dragen bij aan de verstoorde luchtstroom- en temperatuurhuishouding.

Wil je luchtstroommanagement en -optimalisatie écht professioneel aanpakken, dan zal je verder moeten kijken dan alleen het gebruik van datacenter-accessoires. Eigenlijk moet je dan de gehele datacenter infrastructuur erbij betrekken. Dan moet je denken aan het installeren van Metered Power Distribution Units (PDU’s), met sensoren voor het monitoren van temperatuur en luchtdruk. Aan het installeren van luchtstroom-geoptimaliseerde serverracks en het gebruik van specifieke racks voor de netwerkapparatuur. De aanschaf van een modulaire in-row koelingoplossing zou daarnaast bijvoorbeeld de ongewenste recirculatie van luchtstromen kunnen voorkomen. Feitelijk verdwijnt door de in-row toepassing het verlies van koellucht dat gepaard gaat met een verhoogde datacentervloer.Patrick Timmer
is specialist in luchtstroomoptimalisatie bij Minkels. Datacenter fabrikant Minkels, Europees producent van geïntegreerde oplossingen voor datacenter koeling, behuizing, stroomverdeling en datacenter monitoring, heeft een whitepaper uitgebracht waarin alle ins en outs van ‘datacenter luchtstroommanagement en -optimalisatie’ aan bod komen. Het whitepaper ‘Rack Airflow Optimisation’ kan gedownload worden via: www.minkels.com/whitepaper.