Datacenter: make or buy vanuit de wetenschap – Resource-based view

In mijn vorige artikel toetste ik datacenteroutsourcing aan de hand van de transactiekostentheorie (TKT). In dit artikel benader ik datacenteroutsourcing vanuit een andere invalshoek: de resource-based view of the firm (RBV). De RBV biedt een belangrijk inzicht dat bij TCO en TKT buiten beschouwing blijft, maar voor een organisatie grote gevolgen kan hebben.

Resource-based view of the firm
Anders dan bij de TKT, waar financiële consequenties belangrijk zijn, wordt er bij de resource-based view of the firm (RBV) gekeken naar concurrentievoordelen, waardecreatie en interne competenties. De RBV is ontwikkeld met de gedachte dat organisaties concurrentievoordelen willen behalen en behouden, teneinde winstgevend te (blijven) opereren. In plaats van te kijken naar de markt, kijkt men naar interne resources (waarin ben ik goed, uitgaan van eigen kracht). Elke organisatie beschikt over bepaalde competenties (resources). De RBV ziet een competentie als duurzaam concurrentievoordeel als het voldoet aan een aantal criteria:

    1. De competentie is waardevol

De competentie kan ingezet worden voor een efficiëntere of effectievere strategie.

    2. De competentie is zeldzaam

Waardevolle competenties worden niet door (veel) concurrenten toegepast.

    3. De competentie is niet te imiteren

De competentie kan niet ‘nagedaan’ worden door concurrenten. Bijvoorbeeld omdat de competentie historisch gegroeid is, of vanwege de sociale complexiteit (netwerk).

    4. De competentie is georganiseerd

De organisatie is in staat de competentie succesvol te implementeren.

Wanneer aan deze criteria voldaan wordt, bezit een organisatie een duurzaam concurrentievoordeel dat beschermd zou moeten worden.

Wat heeft dit alles nu te maken met outsourcing, zult u zich afvragen? Dat hoop ik tenminste.

Het datacenter wordt door bijna alle experts gekwalificeerd als perifeer of commodity. Enkel een datacenter heeft niet veel onderscheidend vermogen, want ze zijn niet zeldzaam en infrastructuren zijn na te bouwen. Omdat het datacenter niet voldoet aan de hiervoor genoemde criteria, is de conclusie dat er moeilijk een duurzaam concurrentievoordeel mee behaald kan worden. Daardoor loop je met outsourcing niet het gevaar dat andere organisaties een concurrentiegevoelige competentie kunnen overnemen. In dat kader wordt geadviseerd outsourcing te overwegen.

Toch is het belangrijk verder te kijken. Het datacenter is voor veel bedrijven een bedrijfskritische commodity omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van bedrijfsprocessen. Bovendien kan ICT een belangrijk onderdeel zijn van een strategische resource. Daarom is het van groot belang dat er in het sourcingsproces voldoende aandacht is voor de gewenste datacenterinfrastructuur en betrouwbaarheid. Want hoewel een datacenter een commodity is, zijn er grote onderlinge verschillen.

Conclusie
De RBV is in eerste instantie niet bedacht om als houvast te gebruiken tijdens outsourcings-beslissingen. Toch biedt de theorie een andere invalshoek als de TKT. In mijn ogen is de belangrijkste toevoeging van de RBV op de TKT dat er verder gekeken wordt dan naar directie financiële consequenties. Ben je intern ergens heel goed in, is het dan altijd interessant om te outsourcen als het ‘goedkoper’ kan? Niet als dat betekent dat anderen kunnen profiteren van jouw competenties, want daarmee kun je een duurzaam concurrentievoordeel verliezen door het weg te geven. Daar is geen sprake van bij datacenteroutsourcing, maar dit kan in andere gevallen wel meespelen.

Zowel de RBV als de TKT zijn toepasbaar om outsourcingsbeslissingen te onderbouwen. In het licht van het datacenter (een zeer specifiek stukje IT) wijzen de TKT en de RBV allebei naar outsourcing. Men verliest geen concurrentiegevoelige competenties en performance en financiële consequenties van datacenteroutsourcing zijn goed te overzien.

De inzichten die de TKT en RBV bieden kunnen door ISP’s toegepast worden bij het overtuigen van prospects die voor de make-or-buy beslissing van het datacenter staan.Rick van den Hoogenhof
is Marketeer bij Interconnect en houdt zich voornamelijk bezig met de promotie van datacenter- en clouddiensten van Interconnect.