Datacenter ‘Pizza-besparingstheorie’

Bouwen van nieuwe datacenters of het ombouwen van bestaande rekencentra, is op dit moment aan de orde van de dag. Volgens welke technieken worden deze gebouwen ingericht? Wij vroegen Eric Taen, senior consultant bij datacenterbouwer  ICTroom, welke trends hij waarneemt.

Heden tot nu
“Datacenters worden gemiddeld eens in de zeven jaar vernieuwd,” vertelt Taen. “Als ik terugkijk, dan was zeven à acht jaar geleden het issue om genoeg stroom – betrouwbaar en redundant – naar een datacenter te krijgen. Een aantal jaren later waren het vooral koelingsproblemen, waarbij toen nog met allerlei exoten als bijvoorbeeld waterkoeling binnenin de servers naar oplossingen werd gezocht. De afgelopen twee jaar voert met name efficiëntie bij datacenters de boventoon. Niet alleen voor het inrichten, maar ook financieel gezien.”

Soldaatopstelling voorbij
Waar volgens Taen voorheen hele grote zalen in één keer werden ingericht, is men nu voorzichtiger geworden en meer op zoek naar de meest efficiënte belasting voor gebouw, servers, koeling en stroom. “Kijken naar de manier van koeling is één van de oplossingen. Voorheen was een ‘soldaatopstelling’ van de serverracks heel normaal. Tot zo’n acht jaar geleden. Vanaf dat moment werd het scheiden van koude en warme gangen de trend door een rug-aan-rug opstelling.”

Afschermen koude lucht
“Dat principe zie je nog steeds veel, waarbij nu ook het hele gangpad luchttechnisch wordt afgesloten. Koude lucht wordt daarbij afgeschermd aangevoerd en aangeboden aan de servers. Een voordeel, want de servers krijgen zo altijd koude lucht aangeboden die zich niet kan mengen met de warme lucht. De warme lucht komt er aan de achterkant weer uit in de grote datacenterruimte. Nog een voordeel, want zo wordt de capaciteit van de airco’s beter benut.”

Afschermen warme lucht
“Het omgekeerde principe wordt ook toegepast. Hierbij is juist de warme gang afgeschermd en wordt aan de buitenkant koude lucht aangevoerd. Ik noem het wel eens twee religies. Er zijn aanhangers van het ene principe, maar ook van het andere. Ze functioneren allebei.”

Ventilatiekoeling
De nieuwste manier van koelen noemt Taen het ventilatiekoelen, in sommige persberichten met een duur woord ‘adiabatische koeling’ indien er ook afkoeling van de lucht met behulp van water plaatsvindt. “Al bestaat dit principe al langer, toch zie je dat het nu steeds meer wordt toegepast. Enerzijds in de vorm van directe ventilatiekoeling. Je zet zegmaar de ramen open, dus daar ontstaan wel zorgen met stof en vochtigheid. Anderzijds in de vorm van indirecte ventilatiekoeling waarbij wordt gewerkt met een gesloten lucht naar lucht systeem, via een warmte wisselaar. Het ventilatiekoelen levert veel efficiëntie op. En wij zijn dan ook aan het kijken om dit ook op kleinere schaal te kunnen toepassen.”

Weg, spoor en rivier
Volgens Taen wordt de keuze van de manier van koelen bepaald door de klant en vooral ook door de situatie. “Maar of je het nu over een weg, het spoor of een rivier hebt, met alle drie komt je bij je eindbestemming. En zo kijk ik ook tegen de verschillende manieren van koelen aan.”

IT-load
Toch ziet Taen dat het in de markt nog geen gelopen race is. De traditionele systemen boeken ook efficiëntie winst. En er zit een commercieel tintje aan. “Het wordt steeds duurder om de PUE kleiner te maken. Een PUE van 1,2 is realistisch, maar elke stap richting een nog kleiner getal is steeds moeilijker te realiseren. Daarmee zijn we als branche bij het punt aangekomen dat we ook moeten kijken naar het energieverbruik  van de IT-apparatuur. Daar kan men op het vlak van stroomverbruik en virtualisatie nog een hoop stappen zetten. Ik hoop dat de markt daar naar gaat kijken; de performance per euro, maar ook per Watt.”

Bonusregeling
“Hoe minder je gebruikt, hoe minder stroom je hoeft af te rekenen. Je loopt dan wel aan tegen het feit wie wat gaat betalen. Een luchtdichte afsluiting van warme/koude gangen, is dat de verantwoordelijkheid van het datacenter of juist de hoster/isp? Dingen moeten gaan kloppen en daarvoor zou je een bonusregeling kunnen afspreken, zodat de markt daardoor die zaken gaat regelen.”

Base-temperatuur
Dit bewustzijn moet er volgens Taen komen. “Al is de markt nog een beetje conservatief. Neem de acceptatie van een hogere base-temperatuur. De apparatuur kan het aan, dus het mag in de warme gang best voelen alsof je in Thailand uit het vliegtuig stapt. Uiteraard is dat even wennen. Menselijk aspect is op dit moment nog geen issue, zo hoog zijn de temperaturen (nog) niet en we streven naar een ‘lights-out’ datacenter waarbij de IT apparatuur op afstand bediend wordt en aanwezigheid op zaal nauwelijks meer nodig is, het moet gewoon beschouwd worden als  een technische ruimte met de lichten uit.”

Pizza-besparingstheorie
Ook aan de wildgroei van het roepen van PUE-getallen kan dan wat worden gedaan. “Niet alleen het stuk ‘pizza’ dat de koeling aan energie verbruikt moet kleiner worden. Als de PUE-waarde gelijk blijft, maar je vermindert je IT-load dan maak je ook stappen. De pizza wordt dan nog kleiner. En hoe kleiner de pizza, hoe minder het kost.”


Ir. Eric Taen is Strategisch Datacenter Consultant bij ICTroom en lid van de NC381888, normcommissie voor computerruimtes. ICTroom is gespecialiseerd in het ontwerp, de bouw en het beheer van energiezuinige computerruimtes en datacenters.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.