Datamarkt en datawerkers – begrippen waar je mee te maken krijgt

Na alle aandacht voor de GDPR is het nu tijd om op een andere manier naar de markt te kijken. We kijken naar de werkzaamheden en activiteiten die deels aanleiding zijn voor de komst van de Europese verordening. In de meeste artikelen wordt die link zelden benoemd, voor de IT sector is het echter belangrijke informatie.

Data het zwarte goud

De kreet dat data de nieuwe olie is, het nieuwe zwarte goud, zal bekend zijn. De oorsprong van die opmerking is weinig relevant. Belangrijk is vooral dat ook Brussel in de gaten heeft dat hier wat aan de hand is. Data is iets dat aan belang toeneemt. Dat was een van de redenen voor onderzoek. Onderzoek dat onder andere door IDC is uitgevoerd.

Het rapport van IDC is even omvangrijk (275 pagina’s) als belangrijk. ISP Today weet dat voor meeste lezers het doorlezen van een dergelijk werk niet tot de core business behoort. De management samenvatting die er van is lijkt in dat opzicht een beter keuze. De vraag die daarmee nog niet beantwoord is, is waarom je het überhaupt zou moeten downloaden.

Er is een simpel antwoord: omdat dit onderzoek aangeeft hoe over een termijn van 5 jaren de markt voor datawerkers zich kan gaan ontwikkelen. De voorzichtigheid is hopelijk duidelijk. In de alle berichten die sinds vorig jaar over dit onderwerp door Europa zijn gepubliceerd staat het ook heel nadrukkelijk vermeld: Brexit kan hier een spelbreker zijn.

Definities en cijfers

Laten we die ongewisse factor voor het gemak buiten beschouwing dan leren we dat de Europese datamarkt (definitie: the marketplace where data-related products or services are exchanged) eind vorig jaar naar schatting een waarde had van 60 miljard Euro. Dat was 9,5% meer dan in 2015. Het aantal personen werkzaam in de datamarkt, de datawerkers bedroeg 6,1 miljoen. Die groep moet je goed in de gaten houden. De definitie daarvan luidt: “workers collecting, storing, managing and analyzing data as their primary activity”. Een deel van de werkzaamheden in wat we nu nog de hosting en datacenterbranches noemen kan hiertoe gerekend worden.

Het belang van de datamarkt voor de hele EU economie en dus ook de werkgelegenheid zal verder toenemen. De scenario’s die IDG geeft doorgerekend gaan uit van +1% to +5,2% tot 2020. Dat klinkt weinig, maar dat één sector zoveel kan bijdragen aan groei is best opvallend. Als je kijkt naar de voorspelling voor Nederland zie je dat we op dit moment gemiddeld 10,3 medewerkers per bedrijf hebben die zich hoofdzakelijk met data bezig houden. De verwachting is dat deze verhouding snel zal veranderen. Het aantal medewerkers in Nederland dat zich met data bezighoudt zal tot 2020 twee keer harder groeien dan het Europese gemiddelde. Dat is dan op basis van het meest terughoudende groei scenario.

Groei als probleem

Precies bij die groei zit voor Nederland het grootste probleem. Het aantal functies per bedrijf en het aantal bedrijven (denk ook aan alle start-ups!) kan volgens alle rapportages nog fors toenemen. Wat er echter ontbreekt zijn de mensen. De voorspelling die IDC en EU maken is daarom voor de hele IT sector van belang. We komen nu al op veel plekken handjes te kort en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Daarom zijn datamarkt en datawerkers twee begrippen die de komende periode meer aandacht kunnen, nee moeten, krijgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.