De 3 eindejaars vragen van ISP Today voor Erik Bais, A2B Internet

Traditiegetrouw laat ISP Today aan het eind van het jaar de markt, de lezers, de kenners aan het woord. Dit jaar een willekeurig gekozen groep drie vragen voorgelegd. Hierbij de reactie van Erik Bais.

[1] wat heeft je zakelijk het meest verwonderd dit jaar (dat mag zowel positief als negatief zijn)?
2018 is voor ons een heel positief jaar geweest als A2B Internet. De economie zit sterk in de groei en dat is ook goed te merken met de nieuwe aanvragen qua zakelijk internet. Daarbij worden de zakelijke klanten kritischer op kortere en snellere routes over het internet en daarin zijn de verschillen bij providers echt goed te zien en aan te tonen. Wij hebben verhalen van klanten vernomen die echt qua dramatisch zijn, qua hoe verkeer over het internet verstuurd wordt. Met name door routing op basis van kosten ipv dat er gekeken wordt naar korte snellere routes zoals bij ons. En nu meer bedrijven hun data buiten de deur zetten, gaat een echte snelweg naar de cloud pas echt een rol spelen. Hierin valt nog veel te winnen voor bedrijven.

[2] was er een bijeenkomst dit jaar die indruk heeft gemaakt, zo ja welke en waarom ?
Niet zozeer een bijeenkomst, als wel een trend. In de netwerk industrie (datacenter transit markt) is wel een bep. prijsdruk en met name hierdoor ligt de toekomst voor Internet Exchanges wel onder de loep.
Waar het vroeger heel normaal was dat je als een netwerk op een Internet Exchange zat, om zoveel mogelijk nationaal verkeer onderling uit te wisselen, zijn het nu voornamelijk internationale bedrijven die in Amsterdam nog op de IXP’s zitten.Partijen als Ziggo, KPN en Tele2 zijn bijna helemaal verdwenen van de publieke peering discussies en willen het liefst dat er ingekocht wordt ipv peering. En dan ook nog (in het geval van KPN) het liefst alleen maar op een KPN internet Exchange. Door die starre houding is de kans groot dat verkeer via een omweg in het buitenland uiteindelijk pas bij je ‘buurman’ kan komen. Dat is een slechte ontwikkeling voor een vrij internet in Nederland en wellicht een punt van aandacht voor de ACM in het kader van onze Nederlandse digitale ambities.

[3] wat staat er voor 2019 hoog op jullie agenda?
Routing security zoals RPKI en online veiligheid (oa Anti-DDOS en DNSSec) zullen ook in 2019 weer hoog op de agenda staan, naast verdere uitbreidingen in nieuwe locaties door het land. Er blijven steeds meer nieuwe en interessante locaties bijkomen en door ook daar een supersnel netwerk met lage latency te leveren aan bedrijven, gaan we ook in 2019 weer een superjaar te gemoed. We gaan ook in 2019 weer heel veel events bezoeken en presentaties geven over onze visie op een beter en veilig internet.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.