De 3 eindejaars vragen van ISP Today voor René van Etten – ThreadStone Cyber Security

Traditiegetrouw laat ISP Today aan het eind van het jaar de markt, de lezers, de kenners aan het woord. Dit jaar een willekeurig gekozen groep drie vragen voorgelegd. Als eerste René van Etten van ThreadStone Cyber Security.

[1] wat heeft je zakelijk het meest verwonderd dit jaar (dat mag zowel
positief als negatief zijn)?
De AVG heeft veel stof doen opwaaien. Vrijwel elke organisatie is er wel
mee bezig geweest. Mij heeft verbaasd dat de activiteiten zich tot nu toe met name hebben toegespitst op verwerkersovereenkomsten, cookie-verklaringen etc (de juridische kant). We zien nú pas langzaam
dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de ‘technische en organisatorische maatregelen’, waardoor persoonsgegevens ook echt beter beschermd kunnen worden. Het doel van de wet (betere bescherming van
persoonsgegevens) is in mijn optiek overschaduwd door allerlei juridisch en contractueel getouwtrek….

[2] was er een bijeenkomst dit jaar die indruk heeft gemaakt, zo ja welke en waarom ?
Er zijn dit jaar weer veel bijeenkomsten geweest en er zijn er weinig die nog indruk maken. Wellicht is de belangrijkste constatering dat mensen een beetje ‘beurs-moe’ aan het worden zijn en dat een bijeenkomst
veel meer toegespitst moet zijn op inhoud en kennis overdracht dan dat leveranciers en fabrikanten hun nieuwste speeltjes weer laten zien.

[3] wat staat er voor 2019 hoog op jullie agenda?
We helpen en ondersteunen onze partners, zodat zij een totaalconcept aan informatiebeveiliging aan hun klanten kunnen leveren. Onze diensten vullen de bestaande diensten van onze partners aan. Hoog op de agenda staat dus het uitbouwen van onze bestaande relaties/partnerships en het aangaan van nieuwe partnerships. We willen onze partners helpen om de moeilijke materie van informatiebeveiliging eenvoudig te maken voor de eindklanten. Dit zal onze partners ook de nodige verkoopkansen bieden waardoor ze succesvoller en meer winstgevend kunnen opereren!

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.