De Chinese TLD boom

De grootste markt voor internetdiensten, de VRC, is voor velen behoorlijk onbekend. De Nederlandse IT ondernemer of provider zal nog weten dat Alibaba en Tencent twee mega grote cloud providers zijn. Dat de VRC inmiddels de grootste producent en afnemer van OCP based hardware en software is zal ook nog bekend kunnen zijn. Dat komt dan omdat ISP Today daar incidenteel over schrijft.

Veel meer dan dat, laat staan de details, dringt amper door tot Nederland. De kans dat een registrar weet dat de grootste domeinnaam handelaren in de VRC zitten is klein. Dat is ook logisch, de meeste van deze handelaren richten zich op iets anders dan dot NL, wat in Nederland nog steeds de buisinessdriver is. Daarnaast is de vraag in Nederland naar Chinese registraties waarschijnlijk zeer gering.

2nd level in de VRC

Toch is het wel aardig om te zien wat in dat immens grote land gebeurt op het gebied van domeinnamen. Los van de miljoenen registraties van nieuwe gLTDs, waarvan niet duidelijk is of die daadwerkelijk gebruikt gaan worden of dat het handelswaar betreft, is er nog iets anders aan de hand. Eerder deze maand heeft het “Ministry of Industry and Information Technology” (MIIT) aangekondigd dat er 2nd level domeinen ingevoerd gaan worden, die het vertaald zelf “functional identifiers” noemt (bron).

Dat de overheidsdiensten, onderwijsinstanties en defensie een eigen 2nd level krijgen (dot gov dot CN voor ministeries) klinkt logisch. Daarmee heeft de bezoeker toch snel in de gaten of hij op de goede plek is. Die stap betreft in totaal 9 nieuwe toevoegingen. Wat zeker naar Nederlandse begrippen een stuk onlogischer overkomt is dat 34 regio’s ook een eigen plek onder dot CN krijgen. xyz.HK.CN wordt dus de manier om websites uit HongKong te kunnen identificeren.

Of dat er toe zal leiden of mailadressen aangepast gaan worden is op dit moment nog niet uit de spaarzame documentatie op te maken. Er valt echter wel wat voor te zeggen dat dit juist een van de grote voordelen zou moeten zijn. Kijkend naar de domeinnaam samenstelling weet je immers al direct of je fout zit. Als je als inwoner van HongKong met een lokale overheid of ondernemer communiceert weet je dat het e-mail adres moet eindigen op HK.CN. Dat werkt waarschijnlijk sneller en makkelijker dat het deel voor het @ teken bestuderen.

Wat de impact wordt van deze stap op de domeinnaam handel blijft onduidelijk. In principe komt er door dit besluit in een keer weer ruimte voor miljoenen nieuwe domeinnamen. Op die manier kan de domeinnaam handel in de VRC door blijven groeien.

(Voor het gemak is voorbij gegaan aan het andere schrift – Red)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.