De cloud FUD en hype ontmaskerd

Circa 5 tot 7 jaar geleden werd door de grote onderzoeksbureaus gewezen op de impact van cloud. IDC, Gartner en consorten zagen het de markt sterk veranderen. Het waren niet alleen de aanbieders die een enorme voorsprong op de concurrentie namen door het bestaande aanbod volledig om te gooien naar cloud,. Het waren vooral de gebruikers die een concurrentievoordeel aan het opbouwen waren.

De waarheid

Dat soort onderzoeken heeft in menig bestuurskamer de nodige indruk gemaakt. Nederlandse datacenters en MSPs vroegen zich af of zij niet de boot dreigden de missen, want wat IDC en Gartner voorspellen is toch altijd de waarheid. Net als de beoogde gebruikers van cloud diensten hanteerden ze opeens ook allemaal de zelfde termen om de kansen en bedreigingen die van cloud uitgingen te verwoorden. Iedereen wilde de next Uber worden of faciliteren. Niemand wilde de next Kodak worden of daar leverancier van zijn.

De hype

De hype die ontstond kende nog een interessante aspect. De cloud vendors gooiden uiteraard olie op het vuur en wezen naar landen en zelfs hele werelddelen waar cloud voor die ongekende veranderingen aan het zorgen was. Zo werd te pas en te onpas verwezen naar het Amerikaanse cloud first beleid van de federale overheid. Dat zou er voor zorgen dat de overheid met minder kosten veel meer kon gaan doen. We weten inmiddels ook dat die doelstelling nog steeds niet zijn behaald. De overheid heeft daar genoeg redenen gevonden bij de realisatie van dat beleid op de rem te trappen. ISP Today heeft daar al meerdere keren op gewezen: zelfs op de echte thuismarkt van AWS, Azure en GCS is een allcloud policy geen uitgemaakte zaak.

Wat we ook al sinds begin van de 2010’s zien is dat de onderzoekers wijzen naar Azië als het werelddeel waar cloud mede verantwoordelijk zal zijn voor een ongekende revolutie. Daarbij is vanaf dag een duidelijk geworden dat wat onder Azië wordt verstaan per onderzoek kan verschillen. Hoe dubieus dat ook mag zijn, als lezers van de rapportages moesten we vooral na het lezen direct de eigen digitale transformatie en migratie naar de cloud versnellen. De achterstand zou anders onoverbrugbaar groot worden.

De realiteit

Met de kennis van nu kunnen we stellen dat er op een op grote schaal door vendoren en onderzoekers FUD is verspreid. Nergens ter wereld lijkt namelijk de economie te zijn ingestort door het afwijzen van of te langzaam overstappen naar cloud diensten. Het is zelfs zo dat IDC in de MaturityScape Benchmark toegeeft dat in “Azië” de cloud adoptie veel minder omvangrijk is en vooral veel langzamer verloopt dat ze eerder riepen. De redenen daar lijken daarbij opvallend veel op wat in de EU wordt opgeworpen tegen blinde cloud adoptie, al is ook dat een punt dat lange tijd door vendoren en onderzoekers is onderschat en ontkend.

Wat lange tijd onbespreekbaar leek komt nu wel vaker op tafel. Ook tijdens de Channel Connect Datacenter Summit 2018 was het een punt dat door alle deelnemers werd onderschreven. We hebben bij cloud te maken met een oplossing die soms gewoon te duur is of met geen mogelijk kan voldoen aan de geldende regels.

Het resultaat daarvan is zowel in “Azië” als in Nederland dat het zoeken naar een bestaande organisatie of overheidsdienst die voor de volle 100% naar de cloud is gemigreerd een speurtocht is die tot op heden geen resultaten heeft opgeleverd. Dat tot grote verwondering van cloud experts, vendoren en onderzoekers.

Cloud is niet dood, het leeft en blijft krachtig groeien. Maar de idee dat we in minder dan 10 jaar allemaal over zouden zijn en dat valkuilen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen is faliekant onjuist gebleken. Minder diplomatiek uitgedrukt: een groot deel van de FUD en hype verspreiders is inmiddels wel ontmaskerd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.