De cloud verlaten

Over de vraag wanneer cloud precies is doorgebroken verschillen de meningen. Iedereen lijkt er wel van overtuigd dat de druk van marketeers en analisten die waarschuwden voor een onoverbrugbare kloof tussen de cloud gebruikers en cloud afwijzers een rol heeft gespeeld.

Die vrees voor de kloof bestaat nog steeds. Je wil als ondernemer de strijd met je directe concurrentie aangaan op de hoofddienst die je levert en niet op de afhankelijkheid van IT. Daarom is de na-aap factor bij cloud zo hoog, het is het elimineren van een onoverzichtelijke factor die alleen maar afleid. Als dat het hele verhaal zou zijn was nu iedere ondernemer ondertussen een cloud gebruiker geworden en waren de wildste businessplannen van AWS en consorten uitgekomen. In dat geval was het hosting en provider landschap in Nederland en daarbuiten ook onherkenbaar veranderd. Jan en alleman zou immers met de creditcard in de hand alles in een publieke cloud stoppen. De kloof waarvoor was gewaarschuwd zou ook niet bestaan. Zoals bekend is dat niet de realiteit, de voorgespiegelde ideale cloudwereld is niet geheel uitgekomen.

Publieke cloud is geen oplossing

In weerwil van wat de markt moest geloven blijkt publieke cloud geen ultieme oplossing voor alle IT vraagstukken te zijn. Ook de analisten en vermeende trendspotters geven het inmiddels toe: er zijn aan – vooral – publieke clouds gewoon nadelen verbonden. Met een Google search kom je al snel op duizenden overzichten met valkuilen. Punten die voorheen grotendeels werden weggewuifd, want bekend waren ze vanaf de eerste dag.

Enkele veel genoemde zijn: privacy zorgen, confectie versus maatwerk, performance en kosten. Die laatste is verantwoordelijk voor het verschijnsel “Bill Shock”. Dat staat voor gebruikers die ervaren dat heel veel hele kleine bedragen op maandbasis de creditcard doen smelten. Deze en andere punten zorgen ervoor dat door IT nog steeds voor een kloof tussen ondernemers kan ontstaan. Mede daarom moeten we twee klantprofielen in de gaten houden. De eerste is een groep die er echt van overtuig is dat publieke cloud voor hen geen oplossing is. Die groep zweert trouw aan de bestaande oplossingen en zijn in het beste geval te bewegen tot een meer hybride oplossing.

Gedesillusioneerd

De andere groep is echt spannend, dat zijn de cloud verlaters. Je zou denken dat dat multinationals zijn, zoals Walmart, die de businesscase hebben doorgerekend dat eigen datacenters toch goedkoper zijn. Het is inderdaad een groep waaruit cloudverlaters komen. Maar ook in het MKB en zelfs bij SoHo’ers is sprake van min of meer gedesillusioneerde cloud gebruikers die terug willen naar iets waar ze een beter gevoel bij hebben.

Het zijn twee groepen met een duidelijke IT behoefte en die daarvoor op zoek zijn naar partijen die kunnen helpen. Helemaal de cloudverlaters zijn daarbij een groep die baat heeft bij professionals.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.