De Dag van de Domeinnaam impressie deel 2

VVR2016-06-02-1-630416De Dag van de Domeinnaam kende na de pauze twee totaal verschillende hoogtepunten. Voor de meeste aanwezigen zal het een aangename verrassing zijn geweest te merken dat Kees Verhoeven van D66 echt wel over de nodige kennis beschikt. Het pleidooi dat hij hield om kinderen al vanaf 6 jaar te leren programmeren viel in goede aarde. De meeste providers weten immers hoe lastig het is aan goed personeel te komen en dat dit deels komt omdat het onderwijs nog steeds niet aansluit op de marktvraag.

Iedereen zal zich moeiteloos hebben kunnen vinden in zijn andere oproep: dat de overheid het internet niet kapot moet maken. Verhoeven somde op wat zijn vier grootste bezwaren zijn: de hackwet, de WIV, de bewaarplicht en de IP blokkades voor online kansspelen (de links verwijzen naar uitleg over deze onderwerpen). Zoals elke politicus beaamt had ook Kees een soort van primeur voor de zaal, rond 22 juni wordt de techvisie van D66 gepubliceerd. Daarin kunnen we teruglezen wat de ideeën van deze partij zijn over IT in het algemeen, de 3e mainport en het schuiven met potjes geld (en naar wie!). Dat was gewoon een goed te volgen verhaal, geen overdreven moeilijk jargon en op de vragen die dagvoorzitter Ronnie stelde volgden (bijna) geen typische politieke rookgordijnen. Zijn nadrukkelijke oproep aan de aanwezigen zelf vaker de vinger op te steken en het gesprek aan te gaan met de politiek en dat niet over te laten aan de grote spelers of de koepels is trouwens vaker van Kamerleden te horen en dat is opvallend.

Na een kort intermezzo in de vorm van presentaties door CodeUur, DHCP Kit en Totem, drie partijen die zich afgelopen jaar bij het SIDN fonds hebben gemeld, was het tijd voor het andere hoogtepunt: de uitreiking van de RegiStar awards. TransIP (NL Registrar), Resello (NL Reseller) en Spamexperts (NL Supporter) mochten naar huis met een prijs. Van enorm uitbundigheid was, zeker in vergelijking met events elders in de IT, geen sprake, het aantal tweets hierover was zelfs best beperkt. En toch was het een hoogtepunt, de sector durft het namelijk aan zich zelf te laten beoordelen. Volgend jaar graag nog iets meer aandacht voor dit onderdeel van het programma en die ingetogenheid zal tot het verleden behoren.

Wat rest is het oordeel van de aanwezigen. Wat vonden zijn van deze middag? Die vraag hebben we per mail the day after voorgelegd aan Margreth en Norbert en nog een aantal bezoekers. De antwoorden van de eerste twee kwamen wel heel rap.

Wat vonden jullie van opkomst en sfeer?
Margreth: Een frisse locatie, een goede voorbereiding, een interessant en snel programma, een mooie opkomst en onze goede dagvoorzitter zorgde voor een optimale sfeer en over de volle zaal hoor je ons ook niet klagen!
Norbert: Tot op heden is het event elk jaar weer beter bezocht dan het voorgaande jaar. Met meer dan 100 enthousiaste bezoekers zijn wij dan ook zeer tevreden. Maar wij zien nog steeds ruimte voor groei en leggen de lat voor volgend jaar dus weer wat hoger.

Was er iets dat je verbaasde?
Margreth: Het lijkt soms een wet van Meden en Perzen dat tijdens een redelijk technisch event de techniek het bij tijd en wijle laat afweten. (noot: enkele powerpoint presentaties sloegen op hol)
Norbert: Dat veel bezoekers positief verrast zijn dat het zo’n goed evenement is. Doordat wij het voorheen een “debat” hebben genoemd, denken veel mensen dat het wat saai en stoffig is. Dat is allesbehalve het geval. Met dit evenement staat een dag lang in het teken van registrars en domeinen, een bijeenkomst met impact en inspiratie, netwerken en een biertje.

Volgend jaar doen we dit event weer want …….
Margreth: Het event is bij voorbaat al waardevol door de input en het directe contact met de registrars. De naar ons idee zeer geslaagde Dag van de Domeinnaam smaakt naar meer en daagt ons uit om ook volgende jaar weer een interessant en goed programma neer te zetten voor de registrars en andere stakeholders.
Norbert: Het belang van internet, e-commerce, beveiliging en privacy neemt alleen maar toe, en daarmee ook het belang van de domeinbranche. Deze branche verdient het om gezien en gehoord te worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.