De eerste afwijkende kijk op datacenters van het jaar

Voor 2019 staat vanzelfsprekend weer een uitgave van het Datacenter & Clouddossier gepland. Daarover is door de redactie van deze grootste printpublicatie in Nederland over dit onderwerp vorige week de eerste discussie gevoerd. De vraag wat een datacenter is kwam uiteraard ook weer ter sprake.

ISP Today maakt deel uit van de uitgever waar Datacenter & Clouddossier ook toe behoort. Om die reden wordt er hier minder frequent en diepgaand over datacenters geschreven. Omdat de core doelgroepen van ISP Today vaker de gebruikers van datacenters zijn dan de beheerders of bezitters is er ook een andere kijk op het onderwerp en de vraag die hierboven staat aangegeven. Die vraag is daarbij al heel oud en het aantal antwoorden is over de loop der jaren veranderd.

Gebruikers of Gebouw

Wat niet is veranderd is een aantal globale indelingen dat gemaakt kan worden. Een datacenter met maar een gebruiker versus eentje met meerdere gebruikers is daar een bekend voorbeeld van. Focus op regionale klanten of alleen buitenlandse bedrijven is een andere bekende indeling.

De indeling kan ook over een hele andere as worden gemaakt. Dat is naar aanleiding van de eerste redactie conference call ook weer duidelijk geworden. De vraag kan er namelijk ook toe leiden dat naar de gebouwen wordt gekeken. Dan kan de conclusie zijn dat datacenters te verdelen zijn in operaties vanuit een speciaal daarvoor ontworpen omgeving, of vanuit bestaande omgevingen die daarvoor geschikt zijn gemaakt.

Voorbeelden

Bij die benadering zijn in Nederland de nodige voorbeelden van beiden te vinden. De hyperscalers in Noord Holland en Groningen zijn nieuwe dedicated bouwsels. Voorbeelden van bestaande ruimtes die datacenter zijn geworden vinden we in Rotterdam achter de Van Nelle Fabriek en uiteraard in de tientallen zendmasten die door Alticom Cellnex geëxploiteerd worden.

Er zijn met wat online zoekwerk nog honderden voorbeelden te vinden van datacenters in bestaande gebouwen en objecten. De meeste constructies zijn daarbij redelijk voorspelbaar en herkenbaar. Dat is ook logisch omdat een datacenter, of een aantal serverracks, de nodige eisen stellen.

Bijzonder voorbeeld

Dankzij informatie van de Oosterburen kwam er een locatie naar voren die op z’n zachtst gezegd mogelijk iets te afwijkend is. Het gaat daarbij om een test opstelling in Paderborn. Daar is in de sokkel van een windturbine een bescheiden datacenter met een capaciteit van 60Kw neergezet. De ruimtelijke beperking van het concept is herkenbaar. Ook in de torens van Cellnex geldt dat de ronde bouw de nodige eisen stelt aan de te plaatsen hardware. De radiomasten hebben echter weer als voordeel dat er bouw over meerdere etages mogelijk is, dat is in de windturbines niet het geval.

Wat het DC in een windmolen heel uniek maakt is dat het direct aan de stroomvoorziening is verbonden. Volgens de bouwers kan in 90% van de tijd de windkracht alle benodigde stroom opwekken. Voor de overige 10% van de tijd moet er stroom terug de toren in, wat ergens wel raar klinkt. Los daarvan is het best een interessant concept. Perfect voor edge computing of processen die niet permanent nodig zijn. Met de minimale kabellengtes die hier spelen zal het stroomverlies ook minimaal zijn. En veel groener dat dit kan stroomopwekking  amper zijn.

Input gevraagd

Het is nu wachten op de eerste foto’s van colo datacenters in stuwdammen en solarparks.Tips en/of foto’s over bijzondere datacenters in Nederland zijn uiteraard van harte welkom. Die kunnen worden gestuurd aan redactie @ isptoday.nl of redactie @ datacenterdossier.nl.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.