De glazen bollen van Gartner & Co

stapel-rapporten“2020 is het jaar dat bedrijven met een no-cloud beleid even zeldzaam zijn als bedrijven zonder internet anno 2016.” Dat is de vertaalde kop waarmee Gartner twee weken geleden om aandacht vroeg.

Op het eerste gezicht is het een logische vergelijking. Als internetbedrijf kom je alleen maar bedrijven tegen die zelf ook iets met internet doen, dus je ziet – anno 2016 – zo goed als 100% internet bedrijven om je heen. Als je dat als uitgangspunt neemt kun je je ook wel iets voorstellen bij de claim dat tegen 2020 bijna 100% iets doet met cloud.

Maar dan, je neemt nog een kop koffie en leest die kop nog eens. Zie je dat er iets niet klopt? “zonder internet” – wat is de definitie van internet? Bedoelt Gartner breedband op de zaak, een 4G abonnement voor alle medewerkers, een eigen website, orders aannemen en plaatsen via internet of een combinatie er van? Het maakt per sector nog al wat uit wat er onder internet wordt verstaan.

Op de zelfde manier kan je “cloud beleid” fileren. Hier is Gartner zo slim op hoofdlijnen uit te leggen wat cloud is. Met voorspelt inmiddels nadrukkelijk dat hybride cloud de toekomst heeft. Let wel: niet zo lang geleden nog waren al die grote onderzoekers en voorspellers 100% zeker dat publieke cloud het einddoel was. Alles en iedereen naar de pubieke cloud! We weten inmiddels wel beter.

Over wat er met die hybride cloud wordt gedaan is Gartner vrij duidelijk: software deployment gaat allemaal naar de cloud. Vooruit, dat zou wel eens kunnen kloppen, net als de bewering dat het merendeel van de VM’s dan via IaaS providers wordt geleverd. Maakt dat deze voorspelling van Gartner geloofwaardiger dan de vorige edities?

Wat voor iedereen lastig blijft is het omgaan met de definitie hybride cloud. Alles dat maar een beetje ruikt naar het koppelen van iets met een cloud wordt hybride cloud genoemd. Op die manier is de voorspelling dat hybride cloud de toekomst heeft erg makkelijk te maken en het helpt verdraaide weinig ontwikkelingen te duiden. Maar misschien is dat de les die we moeten leren na zoveel jaren voorspellingen: de glazen bollen van Gartner & Co zijn ongeschikt gebleken precieze en gedetailleerde voorspellingen te maken voor deze sector.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.