De onverwachte cloud mismatch

Bijna dagelijks wijzen persberichten en rapporten op een ongekende groei van cloud computing. Of het nu gaat om IaaS, PaaS, SaaS dan wel een meer exotische variant, de bomen lijken tot in de hemel te groeien. De vooruitzichten zijn zo zonnig dat weinigen in de gaten lijken te hebben dat anderen nog steeds donkere wolken zien. Die mismatch wordt opvallend weinig benoemd.

Aan de ene kant cloud aanbieders die double digit groei laten zien aan de andere kant beoogde gebruikers die de boot af houden. In het midden is de grote groep gebruikers die de verschillende cloud soorten en diensten wel inzetten. Dat is ongeveer het beeld van de markt. De groep niet- cloud gebruikers wordt vaak afgedaan als een soort van dinosauriërs. Vroeger of later leggen die het loodje. Aanbieders laten de groep ook links liggen, want bestaande klanten en andere vormen van laag hangend fruit leveren een beter rendement op en dat is toch wel erg belangrijk.

Onderzoeken

Wie wil weten waarom bedrijven de cloud buiten de deur houden komt vaak uit op een top 5 die min of meer stabiel is. Het niet mogen (legal), het niet vertrouwen (techniek) of niet kunnen (complexe toepassingen) staan daar al jaren in wisselende volgorde op de eerste plaatsen. Ook ISP Today kijkt wel eens naar dit soort lijstjes en bericht dan over de verschillen die over de jaren ontstaan. Er is echter een groot nadeel aan deze overzichten. Ze zijn namelijk in de regel een subset van groter onderzoek waarbij gebruikers, nog niet en niet gebruikers op een hoop worden gegooid.

Echt diepgaand onderzoek onder alleen niet-cloudgebruikers moet met een vergrootglas worden gezocht. De belangstelling daarvoor is ook kleiner, want lezen over laaghangend fruit is veel leuker. Toch zijn er redenen te noemen waarom het ook loont echt te begrijpen wat er gebeurt in het segment niet-cloud gebruikers. Onderzoek van recentere datum daarover waarnaar gelinkt kan worden is gevonden in Duitsland. De Hogeschool voor Economie en Recht in Berlijn heeft in 2017 met Forcont business Technology een groep niet-gebruikers uit het MKB, die in 2015 al was benaderd, nog eens gecontacteerd. Dat leverde inzicht dat iedere cloud aanbieder moet kennen.

Een plus, drie minnen

Er was een argument tegen SaaS dat tussen 2015 en 2017 aan belang heeft verloren. De onmogelijkheid bestaande applicaties en/of hardware te koppelen is nog maar door 17% van de groep genoemd. Die vooruitgang is rechtstreeks te linken aan meer en beter hybride oplossingen. Jammer genoeg zijn andere overstapdrempels alleen maar toegenomen. Zorgen over veiligheid (legal en techniek) werd door 91% van de cloud-afwijzers genoemd en is daarmee de belangrijkste show stopper. Echt interessant is de score van geen behoefte (52%) en niet stabiel genoeg (48%). Beiden zijn in 2017 wezenlijk vaker genoemd dan in 2015.

Quelle: Umfrage der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und der forcont business technology GmbH

(bron: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und der forcont business technology GmbH)

Die laatste twee scores kunnen niet los worden gezien van de eerste genoemde score over de onmogelijkheid het bestaande met de cloud te integreren. Het laat zich lezen als: de niet-cloudgebruikers weten steeds beter wat mogelijk is, maar dat leidt niet tot cloud-acceptatie. Er is sprake van een serieuze mismatch, dat is een conclusie die weinigen zullen verwachten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.