De servermarkt begrijpen doe je door naar de aantallen te kijken

Toen ISP Today vorig week schreef over de markt voor servers was dat op basis van de meest recente kwartaalcijfers van drie grote spelers, IBM, DellEMC en HPE. De conclusie die we – daarbij gesteund door OCP goeroe John Laban – trokken was dat het moeilijk is te begrijpen welk deel van de markt onder de radar zit.

Er zijn namelijk redenen om aan te nemen dat er meer wordt geproduceerd en ingezet dan marktonderzoekers weten te achterhalen. Dat is geen aanname maar een makkelijk te traceren verschil. De aantallen die CPU bakker Intel publiceert komen namelijk totaal niet overeen met wat HPE en consorten ons op hebben laten weten. De verklaring daarvoor hebben we al eerder gegeven: volledig dichtgetimmerde contracten en NDA’s moeten lekken van partijen die onder andere OCP maken voorkomen.

Inmiddels is er wel iets op de markt gekomen dat helpt weer iets meer zicht op omvang en productie te krijgen. Het zal geen toeval zijn dat heel wat IT titels gisteren met het onderwerp aan de haal zijn gegaan, want het is nu mogelijk de Q4 cijfers van Gartner en IDC naast elkaar leggen. Dat geeft altijd genoeg aanleiding voor een kritisch artikel. Omdat bijvoorbeeld Heise en Datacenternews dat al hebben gedaan volstaat ISP Today met een soort van samenvatting.

Om met het makkelijkste te beginnen: de beide onderzoekers komen uit op een totale Q4 omzet voor de servermarkt van $14,8 (Gartner) of $14,6 (IDC) miljard. Dat verschil is niet zo heel groot. Ze denken wel opvallend anders over de krimp. -1,9% zegt Gartner te meten, terwijl IDC tot -4,6% komt. Daar hoort iedereen al over te vallen, want dat is gewoon te verschillend. Helemaal oneens zijn de twee als de groep “overige” wordt bekeken, Gartner ziet die $5 miljard omzet maken en daarmee 34% van de markt vertegenwoordigen. IDC ziet $3,7 miljard in die hoek, of te wel een marktaandeel 25,8%. Het kan niet anders of hier worden appels met peren vergelijken. En inderdaad, de twee zijn het er niet over eens of Huawei nou een echte merkspeler is (Ja zegt Gartner) of vooral een OEM/ODM (standpunt IDC).

Maar zelfs als je die onenigheid terzijde schuift valt op: het marktaandeel van de gevestigde orde staat in US$ gerekend onder druk. De US$ is echter een rekeneenheid. Een andere rekeneenheid die iets zegt over marktaandelen zijn de aantallen. Als er iets een indicatie is voor de veranderingen die op servermarkt gaande zijn dan is dit het wel. Puur op basis van wat Gartner aan data aangeleverd heeft gekregen (en reken maar dat de OCP bouwers van Facebook, Google e.d. daar geen openheid van zaken hebben gegeven) is inmiddels 42% van alle verkochte servers afkomstig van partijen uit de categorie “overigen”. Dat is bijna evenveel als de nummers 1,2 en 3 DellEMC, HPE en Huawei bij elkaar!

Aantallen zeggen echt veel meer over de ontwikkelingen en verhoudingen op de markt voor servers.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.