De toekomst van hosting start bij het onderwijs

De opkomst van cloud-toepassingen brengt grote veranderingen met zich mee; in het bedrijfsleven, maar ook in de non-profitsector. Bij cloud-technologie speelt virtualisatie een steeds belangrijkere rol. Dit leidt tot een grotere vraag naar mensen met kennis over deze technologie. Een vraag waar technische opleidingen tot nu toe niet voldoende op inspelen. Reden voor ons als managed hostingleverancier om colleges Virtualisatie te organiseren. Onze eerste twee engineers verzorgen inmiddels al colleges binnen de opleiding Technische Informatica aan de Haagse Hogeschool. Tijdens deze colleges gaan we onder andere in op de theorie van virtualisatie en de werking van VMware. Als de colleges succesvol zijn, bieden we ze binnenkort ook aan op andere hbo’s en mbo’s.

Wij zijn lid van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), een organisatie die zich inzet voor een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. De DHPA stimuleert zijn leden om zich in te spannen om de hostingbranche ook voor studenten aantrekkelijk te maken. Wij hebben dit ter harte genomen en contact gezocht met de Haagse Hogeschool. De docenten reageerden enthousiast op het initiatief voor een collegereeks Virtualisatie.

Up-to-date
Met de collegereeks Virtualisatie willen we de kloof tussen onderwijs en praktijk kleiner maken. Onze technische engineers maken deel uit van (online) kennisnetwerken en zijn actief op fora. Ze discussiëren met anderen in het veld over nieuwe werkwijzen, technieken en uitdagingen op het vlak van hosting in het algemeen en virtualisatie in het bijzonder. Zo blijven ze continu up-to-date. Over het algemeen duurt het enige tijd voordat nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in het lesprogramma van technische opleidingen. Met de colleges Virtualisatie verkorten we die tijd en brengen we onze praktijkkennis over op studenten.

Academy
Eind 2010 zijn we begonnen met onze eigen Academy. Vanuit dit opleidingsinstituut leiden we medewerkers op voor de hostingbranche. Starters uit allerlei technische disciplines krijgen een opleiding op maat. Met de colleges treden we naar buiten met de Intermax Academy en delen we onze kennis ook op technische opleidingen.

Digital natives
Virtualisatie en de opkomst van cloud-toepassingen bieden veel kansen op het vlak van flexibiliteit en kostenbeheersing. De markt verandert al. Organisaties worden platter, transparanter en flexibeler. Medewerkers kunnen steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken). Het gebruik van smartphones, tablets en andere mobiele apparaten binnen bedrijven groeit explosief. De digital natives, mensen die van jongs af aan zijn opgegroeid met internet, betreden binnenkort de arbeidsmarkt. Dit is een beroepsgroep die als geen ander in staat is om ICT-toepassingen te integreren in hun werk. Software-as-a-Service en cloud computing faciliteren deze ontwikkeling. Zo biedt cloud computing de mogelijkheid om werkprocessen veel sneller aan te passen aan de veranderende markt en nieuwe strategieën. Hiervoor hoeven bedrijven geen grote investeringen te doen in hardware, software en infrastructuur. De technologie is beschikbaar, het wordt nu tijd dat het bedrijfsleven zich voorbereidt op de komst van een nieuwe groep medewerkers. Door onze kennis te delen met studenten – vanuit de Academy en door de colleges Virtualisatie – bereiden we hen vast voor op een carrière in de hostingbranche.

We kunnen ons voorstellen dat ook op andere gebieden behoefte is aan technisch inhoudelijke colleges op hbo’s en mbo’s vanuit het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan online netwerken. Of beveiliging, een onderwerp dat gezien de recente DigiNotar-zaak veel aandacht krijgt. Wij raden het bedrijfsleven dan ook aan om ook initiatieven op dit gebied te starten.


John T. Knieriem is algemeen directeur van Intermax en bestuurslid van de DHPA. Hij ziet meewerken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers als een belangrijke drijfveer. Ook vindt hij het van belang dat ondernemers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij.