De valkuil die LinkedIn heet

Waarschijnlijk is meer dan 95% van de lezers op ISP Today bekend met LinkedIn. Het grootste “professional network” ter wereld wordt namelijk ook door de IT sector op massale wijze ingezet. Bedrijven gebruiken de pagina’s om zich zelf te positioneren en bekender te maken. Individuen doen veelal precies het zelfde. Beiden kunnen daarmee flink de mist in gaan.

Eerder deze maand heeft de Rechtbank Midden-Nederland in kort geding een uitspraak gedaan waar een centrale rol is weggelegd voor LinkedIn. Op dat netwerk en een reguliere website had persoon X zijn CV opgefrist en dat was zijn ex-werkgever opgevallen. X had namelijk een concurrentiebeding met daarin opgenomen een communicatiebeding. Een concurrentiebeding is in de IT sector redelijk veel voorkomend, de meesten zullen dan ook weten wat daarmee wordt bedoeld. Een communicatiebeding wordt waarschijnlijk minder snel herkend.

Het concurrentiebeding hield in dat hij zich gedurende bepaalde tijd niet zou bezighouden met het ”ontwikkelen en op de markt zetten van chocoladeproducten”. Zijn ex-werkgever was van mening dat door deelname aan een voedselfestival dat beding was overtreden. De rechter ging daar niet in mee. Bij het communicatiebeding liep het echter voor X wel verkeerd. In de vaststellingsovereenkomst was namelijk opgenomen dat X zich niet “jegens derden [zou] presenteren als oprichter van ABC of anderszins betrokken bij ABC.” Nergens zou dus te lezen mogen zijn dat hij ooit voor ABC had gewerkt, in welke functie dan ook. Met LinkedIn ging hij daar goed de mist in. Daar stond namelijk wel dat hij voor ABC had gewerkt en zijn betrokkenheid als directeur bij dat bedrijf was expliciet genoemd. In overweging 4.5 van het vonnis staat:

De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] hiermee artikel 7.3 van de vaststellingsovereenkomst schendt, nu zowel LinkedIn (ook bij een gesloten profiel) als zijn website, door derden kunnen worden geraadpleegd. [gedaagde] presenteert zich tevens op LinkedIn als directeur van ABC in de periode van oktober 2015 tot februari 2018, en op zijn website vermeldt hij ook zijn betrokkenheid bij ABC, hetgeen in strijd kan worden geacht met de voornoemde bepaling.

Het verweer van X dat LinkedIn deels gesloten is en zijn profiel een kloppend CV moet zijn maakt geen indruk op de rechter. Conform de vaststellingsovereenkomst (dus het concurrentiebeding en communicatiebeding) moet hij zijn diensttijd bij ABC blijvend van zijn LinkedIn profiel verwijderen. Daarnaast is er een bedrag van €12.500 wegens schending van de overeenkomst op te hoesten.

Op LinkedIn een profiel opleuken met onwaarheden is onverstandig, omdat collega’s en werkgevers daar redelijk snel achter kunnen komen. Dat zal de meesten wel al bekend zijn geweest. Maar dat een profiel dat 100% de waarheid is (kan dat wel?) ook voor problemen kan zorgen zullen de meesten nog nooit hebben meegekregen. LinkedIn als meervoudige valkuil – daar mogen sommigen wel vaker bij stilstaan.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.