De vragen bij cloud evaluatie

Iedere leverancier krijgt er mee te maken: de klant maakt pas op de plaats en evalueert het product dat hij tot dan toe heeft afgenomen. Als alles naar wens is zal het contract waarschijnlijk worden verlengd. Als dat niet het geval is dan is de leverancier wellicht een klant kwijt. Natuurlijk wil de leverancier dat tegengaan door het leveren van een goede dienst. Hij weet immers waar zijn klanten op letten. Bij cloud is dat uiteindelijk niet veel anders, maar wat zijn daar de afwijkende punten waar de klant op let?

Het gaat hier over een vorm van marktonderzoek en over de resultaten wordt door de meeste aanbieders om begrijpelijke redenen weinig gepubliceerd. Wat de klanten van clouddiensten verwachten (op korte en middellange termijn) blijkt echter veelal samen te vatten tot het volgende:

  • dalende prijzen en meer waar voor het geld. Voor de aanbieder behoeft het eerste geen verdere uitleg. Achter het tweede punt gaat echter de verwachting schuil dat hij zijn delivery model blijft ontwikkelen. Hybride cloud geldt als invulling van een dergelijke aanpassing respectievelijk ontwikkeling.
  • kosten zijn belangrijk, maar dat mag niet leiden tot een vendor lock-in. Met andere woorden de klanten zijn op hun hoede als het om prijsstelling gaat.
  • kennis versus complexiteit. Klanten hopen dat de complexiteit van cloud niet verder toeneemt, omdat zijn eigen kennis hier een bottle neck is. Als door een nieuwe toepassing bij gebruiker of aanbieder de situatie wel verandert wenst de klant daar snel en maximaal over te worden geïnformeerd.
  • cloud maakt een hoop mogelijk, maar inmiddels weten cloud gebruikers echt wel dat er beperkingen aan vraag en aanbodzijde zijn. Die wil men vooral helder uitgelegd zien. Concreet betekent dat dat er geen twijfel over mag bestaan welk deel van het aanbod gebaseerd is op proven technology en bij welk deel meer sprake is van nieuwe techniek, want lang niet iedereen wil met zijn bedrijf deel uitmaken van een live test omgeving.
  • en tenslotte is er nog het punt van de externe factoren. Hoewel de meeste cloud leveranciers geen connectiviteit leveren speelt dit bij veel evaluaties een rol.

Voor al deze punten geldt dat de cloudaanbieder er goed aan doet hier in zijn communicatie aandacht aan te besteden. De momenten daarvoor zullen per aanbod en partij verschillen. Dat het de moeite waard is naar de frequentie ervan te kijken en te kiezen voor een zekere mate van proactief handelen spreekt voor zich.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.