Dienstmededeling: onderhoud ISPtoday blog en maillijsten

isptoday_overHet zal de bezoekers aan ISPtoday zeker zijn opgevallen dat de performance van de site sinds eind juni weer behoorlijk is verbeterd. Met name in mei was een forse achteruitgang in laadtijden zichtbaar. We werden dan ook van diverse kanten getipt dat er iets niet in orde was.

Uiteindelijk bleken de veroorzakers van de verstoringen vrij makkelijk te identificeren en isoleren. Met steun van Mark en Diederik en eigen uitpluiswerk konden de volgende remmende factoren worden benoemd: het totale aantal plug-ins, conflicterende plug-ins die hetzelfde zouden doen (RSSfeeds) en een font dat niet overweg kon met nieuwere versies van WordPress.

Nu deze hindernissen zijn opgeruimd is de laadtijd van de site aanzienlijk verbeterd. Afhankelijk van de gebruikte meting zien we reducties van 50% en meer. De komende periode zal er nog het nodige onder de motorkap worden uitgevoerd om de performance verder op te krikken. Iets dat vanwege het toegenomen verkeer ook wel nodig is. Mocht je zelf tegen een performance issue aanlopen: laat het ons weten.

Naast de website is er de afgelopen periode ook kritisch gekeken naar de maillijsten. We hebben eerder al op de website gemeld dat we zijn overgestapt naar Mailchimp. Hiermee is het gebruik van Jetpack, dat een aantal lastige beperkingen kent, gestaakt. De invoer van het Jetpack bestand in de reeds aanwezige Mailchimp omgeving is doorgevoerd en daarmee moet iedereen die zich in het verleden heeft aangemeld voor de nieuwsbrief deze sinds deze week ook weer ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, of krijg je de nieuwsbrief dubbel, laat ons dat dan weten. (redactie -[at]- ISPtoday.nl)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.