E-Mail is niet dood, laat staan onmisbaar

Het is nog maar een paar jaren geleden dat vermeende IT deskundigen wezen op de snelle dood van e-mail. Zowel zakelijk als prive had dat de langste tijd gehad. Sociale media zou een van de oudste toepassingen die internet groot heeft gemaakt overbodig maken. We lazen van IT consultants die door de baas werden gesommeerd afscheid te nemen van mail.

Non-issue

In de hostingsector is het wegkwijnen van e-mail altijd min of meer een non-issue geweest. De meeste klanten die een site laten hosten maken minimaal een paar e-mail adressen onder de gebruikte domeinnaam aan. Het staat professioneel en is een fluitje van een cent. Of die mail vervolgens naar een gratis Amerikaans cloud account wordt verwezen is weinig relevant voor de verdere Nederlandse dienstverlening of een mogelijke afname van e-mail gebruik. Het aantal mailboxen en aliassen dat bij de doorsnee hoster draait zal eerder zijn toegenomen door het besef dat het hebben van meerdere adressen zowel zakelijk als privé praktisch is en bijdraagt aan hogere veiligheid. Als je je beperkt tot die minimale context is er hoster weinig reden te twijfelen aan het bestaansrecht van e-mail, je kunt het zonder meer als dienst blijven aanbieden.

Gebruik in detail

Adobe, heel bekend van de grafische knutselprogramma’s, heeft vorige maand in een aantal landen onderzoek gepresenteerd naar het gebruik van e-mail. In ieder geval zijn de versies van die onderzoeken over de VS en Duitsland online beschikbaar. Er is aan groepen “white collar” werknemers gevraagd hoe zij zowel zakelijks als privé omgaan met mail. De gebruikte term suggereert dat het hier om kantoormedewerkers gaat, niet om medewerkers in productie omgevingen. In hoeverre er ook freelancers bij betrokken zijn was niet te achterhalen.

De groepen kregen vragen voorgelegd over het gebruik van mail en die uitkomsten bevestigen wat menigeen al vermoedde: er gebeurt wel wat met mail, maar het is zeker niet op sterven na dood. Zakelijk wordt er nog in beide landen nog steeds meer dan 2 uur per werkdag besteed aan de uiteenlopende mail activiteiten. In Duitsland is het privé gebruik van mail wel flink gedaald, dat zou in een jaar tijd van 1,6 uur naar 1,2 uur zijn gegaan. De doorsnee Amerikaan is er privé nog 2,1 uur per dag mee bezig. Adobe telt zakelijk en privé op en stelt dat “men” in de VS nog altijd minimaal 5,4 uur per werkdag met mail bezig is (zie illustratie) en in Duitsland 3,6 uur. Om die reden verdient e-mail, nog steeds volgens Adobe, blijvend onze aandacht en moeten we vooral zorgen dat e-mailcampagnes en dergelijke goed in elkaar zitten.

Dat laatste heeft een WC-eend gehalte, maar tegelijk heeft Adobe daar wel een punt. Partijen die communiceren via e-mail moeten weten dat de beoogde lezer minder tijd besteedt aan mail. Maak het hem/haar dan niet te lastig. Voor aanbieders van mailfaciliteiten zijn de onderzoeken om precies om die reden ook handig: zij wensen waarschijnlijk immers via e-mail te communiceren. Daarnaast zit er voor hen nog een boodschap in de studies. Hoe vaak e-mail wordt gebruikt was al genoemd, wat er verder staat is met welk device dat gebeurt en wat daarbij de trends zijn. Al met al een duidelijk verhaal over e-mail in twee landen dat de moeite van het doorbladeren waard is.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.