E-mail is nog lang niet dood

stapel-rapportenDe komst van social media heeft het communicatie landschap flink overhoop gegooid. Het SMS volume bij de telco’s is in korte tijd compleet in elkaar geklapt en de verwachting was dat ook het e-mail verkeer forse tikken zou krijgen. Er waren pittige uitspraken van kenners en beslissers die voorspelden dat e-mail voor de interne bedrijfscommunicatie zijn langste tijd had gehad.

Puur op basis van die voorspellingen hebben wellicht bedrijven aan aanbieders en gebruikerszijde beslissingen overwogen of genomen, die uitgaan van een krimp dan wel afvlakkende groei. Maar zijn deze voorspellingen eigenlijke wel uitgekomen? Het blijkt verrekte lastig hier zicht op te krijgen. IDC, Gartner & Co laten dit soort vraagstukken graag aan anderen over. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, ook in Nederland, maar dat is dan iets voor een provider of telco. De uitkomsten worden niet gedeeld met de markt.

Om toch enig zicht te krijgen op de ontwikkeling rond e-mail moet je dus naar andere markten kijken. Gelukkig is er in Duitsland een aantal grotere e-mail only providers actief die onderzoek doen en daar iets van bekend maken. Voor alle duidelijkheid hier nog even de disclaimer: de volgende cijfers betreffen een ander land, dus andere markt en hou met het vertalen daarvan naar de Nederlandse omgeving een slag om de arm.

– e-mail gebruik groeit nog steeds. Voor 2016 gaat men uit van +7%;
– mail wordt in toenemende mate op de smartphone gelezen / geschreven. Alleen bij gebruikers boven de 50 jaar is de computer/ laptop met afstand het meest gebruikte device;
– webmail gebuik op computer / laptop neemt af. (-3% in 3 jaar tijd).

Cijfers over het soort provider geeft het onderzoek ook, maar dat zijn echt onbruikbaar voor de Nederlandse markt. De drie andere cijfers zijn dat wel, ze illustreren dat het nodig blijft uitleg te verschaffen over het instellen van e-mail op meerdere devices, met toenemende aandacht voor de settings op smartphones. De meeste providers doen dat gelukkig al jaren.

De Duitse cijfers geven verder aan dat FAQ pagina’s nog lange niet kunnen worden geschrapt. Eerder is het een hint ze te blijven onderhouden en dan is er in het onderzoek nog niet eens stilgestaan bij de toenemende belangstelling voor vormen van encryptie.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.