Een maand AVG/GDPR – de wereld is niet vergaan

Gisteren was het precies een maand geleden dat iedereen moest voldoen aan de AVG/ GDPR. De paar maanden voor die datum was de oplopende hectiek duidelijk zichtbaar. En nu een maand na D-Day kijken we om ons heen en zien dat de wereld nog niet is vergaan. Of daarmee alle hype en FUD onzin is gebleken?

Wie op zoek gaat naar het AVG/GDPR nieuws van de afgelopen vier weken zal zien dat de hoeveelheid hits in zoekmachines of artikelen in kranten hierover niet is verdampt. Er wordt nog steeds fors over geschreven, dit artikel is daar een voorbeeld van. De meldingen zijn globaal onder te verdelen in drie soorten: Een terugblik op wat er is gebeurd, een beschrijving van het heden en dan zijn er nog artikelen die vooruit blikken: wat staat er nog te gebeuren.

Achterstand

De eerste categorie artikelen, de terugblik, kent wat vaker een commerciële bijsmaak. Artikelen dat organisaties erin geslaagd zijn “het” voor de 25ste mei afgetikt te hebben dankzij methode ABC beginnen nu iets meer naar voren te komen. Dat is begrijpelijk want iedereen weet dat het geen gelopen race is. AVG/GDPR compliant zijn is geen eenmalige sprint maar een ongoing proces. Door successen uit het recente verleden te benoemen kan de achterstand mogelijk eerder en beter worden weggewerkt.

Misbruik

De twee categorie berichten gaan echt over het heden. Wat merken we er nu al van. Tot die groep kunnen de meldingen van het AP scharen. Dat de AVG/GPDR oplichters en bedriegers zou aantrekken was te verwachten. Hoewel daar vooraf opvallend weinig aandacht aan werd besteed in Nederland was het in de buurlanden al langer iets dat men vreesde.

Misbruik maken van de AVG/GDPR kent diverse vormen, oplichting is er maar een van. Wat de nodige aandacht krijgt en verdient is dat met name Amerikanen de verordening niet willen begrijpen of toepassen en daarom de dienstverlening voor EU IP adressen maar op zwart zetten. Tot een bijzondere vorm van misbruik zou de gang naar de rechter (inclusief het “hoger beroep”) van ICANN kunnen scharen. Daarover zal nog wel meer bericht gaan worden, want het is een bewuste poging namens meer dan ICANN Europese wetgeving te slopen.

Vooruit blikken

En dan is er nog de derde groep artikelen. Daarin wordt wat meer naar voren gekeken. De auteurs kijken naar het heden en vragen zich af of wat zij signaleren tijdelijk is of dat het langer zal aanhouden. Bekendste voorbeeld is de breed uitgemeten impact van de AVG/GDPR op mailinglijsten. De last minute tsunami van e-mail verspreiders om toch nog maar een opt-in te verkrijgen heeft wereldwijd (!) geleid tot een aanzienlijke daling van het e-mail volume. Dat leidt tot artikelen met de vraag of e-mailmarketing dan nu weer/eindelijk/opeens dood is.

Vooruit blikken is ook wat alle Facebook gebruikers zouden moeten doen. De recente uitspraak van de hoogste Europese rechters heeft namelijk een bom gelegd onder het verschijnsel fanpages. Die zaak speelde al van voor 25 mei, dus de AVG/GDPR is er nog niet eens bij betrokken. De impact van de uitspraak is echter nu al groot. In Duitsland, want de zaak werd daar aangezwengeld, schijnt 40% van de bedrijven op de rem te staan met de social media activiteiten. Ze weten dat de rechters de huidige gang van zaken rond fanpages hebben afgekeurd en een oplossing is niet in zicht. Erger nog inmiddels is de AVG/GDPR echt van kracht, dus wat eigenlijk al niet mocht, mag nu nog minder.

Dat in Nederland zich nog geen hond daar iets van aantrekt is opvallend. Het zal echter niet lang duren (want Europees recht) eer ook hier menigeen zich op het hoofd zal krabben.

Dat is ook de teneur van alle stukken die gaan over de impact van de AVG/GDPR op de langere termijn. De wereld is na 25 mei niet plotsklaps veranderd of vergaan. Als het goed is hebben we nu wel een andere bril opgezet. Daardoor zien we her en der de punten die voor nog behoorlijk wat problemen gaan zorgen. Dat past perfect bij de verordening: De bescherming van persoonsgegevens, aka Privacy, is immers nooit af.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.