Een wijze les over aanbestedingen

stapel-rapportenJe begon met het hosten van websites voor de lokale middenstand. De kwaliteit van je dienstverlening wordt alom geprezen. Inmiddels lever je complete oplossingen voor grotere bedrijven. Op enig moment kom je zo ook wel in aanraking met multinationals en overheden.

Bij die groepen kun je nog maar zelden gebruik maken van een offerte van een paar A4tjes waar rechtsonderaan ruimte is voor een handtekening. Hier heb je te maken met partijen die bedreven zijn in het stellen van eisen aan de leveranciers. Het begrip dat daarbij hoort is aanbestedingen.

Voor tal van providers is en blijft dat lastige materie. Zij beschouwen het als te veel papierwerk en een investering in tijd met maar een kleine kans op succes. Aanbestedingen blijven daarmee enigszins omgeven door een rookgordijn, er wordt weinig over gesproken. Het is daarmee in de sector een van de weinige topics waarbij kennisdeling zo goed als niet aan de orde is. Mede daarom is het de moeite waard te kijken naar deze uitspraak van de rechter. Het gaat daarbij om een aanbesteding van de belastingdienst waarbij KPN eigenlijk de beste prijs zou hebben neergezet. Een andere aanbieder, Telindus, wees de belastingdienst er op dat KPN de aanbesteding niet goed had ingevuld en daarom onmogelijk de klus zou mogen klaren.

De steen des aanstoots was dat er op een vraag Nee was geantwoord, terwijl dat Ja had moeten zijn aldus Telindus. Niet zomaar een vraag, maar eentje waarvoor de knock-out regel (formeel heet dat: “uitsluitingsgrond”) geldt: zet je daar Ja neer dan mag je aanbod niet worden behandeld. De rechter ging mee in de argumentatie van Telindus, KPN verloor daarmee het recht op deze aanbesteding te mogen bieden.

Waarom is deze zaak nu nuttig voor de lezers van ISP Today? Het gaat niet zo zeer om de partijen die onderwerp van het geschil waren, veel belangrijker is dat je hier heel duidelijk de spelregels voor een aanbesteding geserveerd krijgt. De vragen die gesteld worden moet je beantwoorden, en dat ook correct. Het knock-out criterium is snoeihard en wie later wordt betrapt (bijvoorbeeld door de oplettende concurrent!) op een fout of vals spelen staat buiten. Niet voor die ene aanbesteding trouwens. Een veel voorkomend knock-out criterium is de vraag “bent u wel eens uit andere aanbestedingen gezet wegens het geven van onjuiste informatie”. Met andere woorden je bent voor een langere periode (4 jaar lijkt daarbij een gangbare termijn) gebrandmerkt.

Goed, je hebt dit alles gelezen. Dan kan de vraag opkomen: hoe kan ik dit voorkomen? Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is simpel: gewoon alle aanbestedingen negeren! De andere mogelijkheid is: weet gewoon donders goed wat zich in je bedrijf afspeelt en zorg ervoor dat elke vraag die een uitsluitingsgrond is (alleen die?) bekend is in je bedrijf. Want dat is het duidelijke signaal dat de bovenbeschreven rechtszaak afgeeft. Het maakt voor de rechter geen snars uit of het verkeerde antwoord met opzet was gegeven dan wel dat er sprake was onwetendheid: fout is fout.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.