Einde ACTA in zicht

ACTA lijkt zo goed als van de baan. Afgelopen donderdag 21 juni stemde ook de vijfde Europese Commissie – de Commissie voor Internationale Handel (INTA) – tegen het omstreden en veel bekritiseerde anti-piraterijverdrag. Vier andere Europese Commissies (Industrie, Juridische Zaken, Burgerlijke Vrijheden en Ontwikkelingssamenwerking) stemden eerder al tegen en oordeelden, net als INTA, dat de voordelen van het verdrag niet opwegen tegen de nadelen.

Wij hebben al veel vaker geschreven over ACTA, dat met name in het hoofdstuk over “Digital Enforcement” een aantal zeer vaag geformuleerde bepalingen bevat, die ruimte bieden voor vergaande handhavings- en censuurmaatregelen die de informatievrijheid van internetgebruikers ernstig inperken. Zo kan ACTA onder meer gebruikt worden om mensen van het internet te weren die zich schuldig hebben gemaakt aan illegaal filesharen. De mogelijke onverenigbaarheid van ACTA met fundamentele grondrechten, was eerder reden voor de Europese Commissie om ACTA ter goedkeuring voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

Alhoewel de stem van de Handelscommissie over ACTA het Europees Parlement niet bindt, is de kans wel zeer groot dat ook het Europees Parlement, dat volgende week over ACTA stemt, ACTA naar de prullenbak zal verwijzen. Met vijf onafhankelijke en invloedrijke Commissies tegen moeten er wel heel vreemde dingen gebeuren, wil ACTA er komen.

Ook het Nederlandse kabinet gaf gisteren aan definitief af te zien van het ondertekenen en ratificeren van ACTA, zo lieten staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Verhagen (Economische zaken) in een brief aan de Tweede kamer weten. Eind mei gaf de Tweede Kamer al unaniem aan tegen het verdrag te zijn. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het Europees Parlement toch nog voor ACTA zou stemmen, ziet Nederland dus af van ondertekening van ACTA. Ondertekening is uitgesloten totdat “onomstotelijk vaststaat dat het verdrag in lijn is met de grondrechten”, zo schrijven Teeven en Verhagen.

Al met al is het einde van ACTA in zicht. De wereldwijde en grootschalige protesten hebben hun vruchten afgeworpen. Een belangrijke overwinning voor de internetvrijheid!

Bronnen: Nu.nl en Bits of FreedomCaroline de Vries
is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen ook op het blog van SOLV.