En een reden waarom overheden twijfelen over cloud

csa-berlin2015Het was een bijzondere opmerking die werd gemaakt door de spreker van de BSI itjdens het CSA congres: overheidsdiensten die cloud omarmen zijn als werkgever meer aantrekkelijk dan diensten die cloud afwijzen.

Een volle dag na die uitspraak kwam het onderwerp overheid en cloud nog eens ter sprake, maar nu in kleine kring, informeel, op voorwaarde dat de sprekers niet bij naam zouden worden genoemd en met een geheel andere insteek. ISPtoday kreeg zo te horen dat in een aantal Europese landen delen van de overheid twijfelen om naar de cloud te gaan. Als ze dat gaan doen zullen ze namelijk al snel gedwongen zijn een Europese aanbesteding uit te schrijven (dat heeft te maken met de hoogte van het bedrag). Daar zit “opeens” de pijn. Overheden realiseren zich dat cloud wel heel erg internationaal is en dat er dus de kans bestaat dat data van een lokale of zelfs nationale overheidsdienst in een omgeving komt die in het buitenland kan staan. Daarom is bij een aantal partijen de bereidheid over te stappen naar de cloud zo gering. Ze wachten liever de ervaringen van andere vergelijkbare overheden af alvorens zelf stappen te zetten.

Deze houding kun je op twee manieren verklaren: de personen die dit (namens een overheid!) beweren hebben geen verstand van zaken, of men meent een stok gevonden te hebben waarmee men wild om zich heen kan slaan. Het laatste geval verhult dat “men” gewoon geen zin in vernieuwing of verbetering heeft en dan is het grensoverschrijdende van cloud wel makkelijk om problemen over te maken.

Het was weliswaar slechts een detail in de marge van een meerdaagse conferentie en toch is het de moeite van het vermelden waard. We moeten in de Europese Unie anno 2015 nog steeds rekening houden met partijen die in principe heel erg veel te winnen hebben met cloud, maar er niet aan willen beginnen.

(Er is trouwens gelukkig ook goed nieuws te melden als het gaat over cloud en overheid: binnenkort wordt bekend wie het eerste lot van de aanbesteding voor de cloud diensten van zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement heeft gewonnen. ISPtoday komt hier met een apart artikel op terug, omdat de opbouw van de aanbesteding voor de Nederlandse markt nuttig en leerzaam is.)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.