Energie-efficiency: waar te beginnen

De datacenters in Nederland hebben inmiddels bijna allemaal het MJA convenant ondertekend. Door de handtekening onder dit document te zetten verplichten zij zich in te zetten voor een verbetering van de energie-efficiency. Concreet betekent dat de deelnemers nadenken over zaken als procesefficiency en energiezuinige productontwikkeling, maar uiteraard ook het vergroten van de inzet van duurzame energie.

Als gevolg hiervan zijn de meeste datacenters over op groene energie en worden door de inzet van moderne techniek steeds lagere PUE factoren gerealiseerd. Dat dit een prettige ontwikkeling is spreekt voor zich, minder energie verbruik scheelt een hoop geld en in combinatie met het verbeteren van procesefficiency verbetert dat de concurrentie positie, zowel nationaal als internationaal.

De klanten van deze ondernemingen profiteren weliswaar mogelijk van lagere stroomkosten en een beter imago, maar strikt genomen zijn de meeste hosters niet direct betrokken bij MJA-overeenkomsten of doelstellingen.

Dit betekent echter niet, dat deze bedrijven geen belangstelling hebben voor het verbeteren van hun energie-efficiency. Zeker als het leidt tot een verlaging van de bedrijfskosten is het een onderwerp waarover regelmatig wordt nagedacht. Uit de gesprekken die ISP Today met hosters en automatiseerders over dit thema voert blijkt dat bedrijven dit op zeer verschillende manieren oppakken. Sommigen zetten uitsluitend in op het verlagen van het stroomverbruik. Deze ondernemingen schakelen massaal over op spaarlampen en zuinige computers. Er zijn ook ondernemers die kiezen voor groene stroom en daarmee tevreden zijn. Een laatste categorie bestaat uit bedrijven die een mix nastreven, dus groen inkopen en het verbruik verminderen.

Interessant is ook te vernemen waarom men voor een bepaalde aanpak heeft gekozen. Dan blijkt dat men in de regel een aanpak kiest waar men al bijvoorbeeld in de privé omgeving ervaring mee heeft of waarover men collega’s heeft gehoord. Bijna alle ondernemers weten echter ook dat zij slechts een deel van de mogelijkheden benutten. Het ontbreekt ze echter aan tijd en kennis een compleet beeld te schetsen of de kennis op peil te houden.

ISP Today besloot daarom contact op te nemen met de studenten van de Universiteit van Amsterdam die in 2009 de eerste CO2 neutrale computerzaal wisten te realiseren. We vroegen woordvoerder Ewoud de Kok, inmiddels studerend aan de TU Delft, wat ze allemaal hebben gedaan, wat de valkuilen bij dergelijke trajecten zijn en uiteraard ook welke investeringen nodig waren om dit te realiseren. Daarbij viel direct op dat sommige van de maatregelen wel zo voor de hand liggen, dat ze daarom vaak over het hoofd worden gezien.

Dat het eerste project van deze groep studenten een computerzaal betrof is geen toeval. Het is typisch voorbeeld van een ruimte waar doordeweeks veel mensen gedurende langere tijd verblijven. Als groep verbruiken ze in die periode permanent stroom, produceren ze warmte en afhankelijk van het seizoen vragen ze om additionele verwarming of juist koeling.

Door dat specifieke gebruiksprofiel heeft een computerzaal veel overeenkomsten met een gewoon kantoor. Daardoor is de case die Ewoud met zijn collega’s heeft doorgevoerd ook relevant voor  hosters die kritisch naar de eigen kantooromgeving kijken en de energie-efficiency willen verbeteren. Voor automatiseerders die bij klanten over de vloer komen is de case eveneens boeiend, want een klant helpen geld te besparen is altijd de moeite waard.

Het interview met Ewoud is morgen hier op ISP Today te zien.


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een boeiend weblog bij over de internetmarkt.