Eurocommissaris Neelie Kroes pleit voor gezamenlijke Europese telecommarkt

Op 7 mei 2013, de Dag van Europa, heeft Eurocommissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes in een speech op het Ministerie van EZ het belang van de digitale economie voor de concurrentiepositie van de Europese economie wereldwijd, één van haar – mijns inziens terechte – stokpaardjes, nog eens onderstreept. ICT biedt aldus Kroes “more bang for the buck.” Volgens Kroes kan de uitvoering van de Europese Digitale Agenda de komende 8 jaar leiden tot een toename van 5% van het Europese BBP, met een marktwaarde van 660 miljard euro. 10% meer breedband kan al zorgen voor 1% meer BBP. Kortom, aldus Kroes: “Blijf niet stilstaan. Blijf investeren in ICT.”

Behalve deze oproep geeft Kroes aan zichzelf ook doelen te hebben gesteld. Uit onder andere een gesprek met Werner Vogels, de Nederlandse CTO van Amazon, is haar duidelijk geworden dat de drempels uit de oude wereld moeten worden geslecht. Hierbij doelt Kroes op onder andere de belemmeringen die worden opgeworpen door partijen die machtsposities innemen, de zogenaamde ‘gate-keepers’. Maar ook de belemmeringen die Europa zichzelf oplegt. Zo wijst zij erop dat we nog steeds geen gezamenlijke Europese interne telecommarkt hebben, maar 27 gefragmenteerde stelsels van wet- en regelgeving.

Kroes richt zich in haar speech ook uitdrukkelijk tot Nederland. Zij stelt dat Nederland grote kwaliteiten heeft, maar nog meer lef en ambitie kan tonen en hiervoor de voorwaarden kan scheppen:  “Bijvoorbeeld in het topsectorenbeleid.

Terecht wordt ICT hier als cross-sectoraal bestempeld. Echter, doordat de topsectoren afzonderlijk leidend zijn in de aanpak, heeft ICT een secundaire positie.

Dat is een gemiste kans voor innovatie. De meeste innovatieve doorbraken vinden plaats op de raakvlakken tussen sectoren. Niet in de sector zelf.

ICT is daarbij aanjager en verbinder tegelijk.

ICT – waaronder in mijn portefeuille ook high tech valt – is daarom de primus inter pares. De éérste onder de gelijken binnen de topsectoren.

Want hier zit de toegevoegde waarde voor de topsectorenaanpak als geheel. Geef ze die strategische positie en de middelen. Alle topsectoren hebben daar baat bij!”

Kroes sluit haar speech af door nogmaals te benadrukken dat Nederland over enorm veel troeven beschikt om leidend te worden in de digitale economie. “Pak die kansen”, aldus Kroes.

De portefeuille Digitale Agenda is onder Kroes uitgegroeid tot een speerpunt in Europa. Terecht. En mede of misschien wel met name door haar scherpe analyses en durf om prikkelende en uitdagende stellingen te poneren. Ik hoop dat EZ de in de speech van Kroes vervatte uitdaging vol verve zal aangaan en dat zij op Europees niveau kan bijdragen aan de verwezenlijking van een gezamenlijke telecommarkt.

Lees hier de hele speech van Eurocommissaris Neelie Kroes.


Wanda van Kerkvoorden is advocaat bij SOLV Advocaten. Ze is in haar element als ze haar tanden in complexe ICT-contracten mag zetten en voelt zich bij het adviseren op strategisch niveau als een vis in het water. Ze belichaamt en bewaakt de waarden van SOLV en gaat voorop in de strijd voor meer participatie van vrouwen in de top van de advocatuur. Verder geeft ze nog gastcolleges op verschillende universiteiten, is lid van de Raad van Commissarissen van PGGM en zit in de Raad van Toezicht van de ideële stichting (ngo) Butterfly Works.

Dit artikel verscheen op woensdag 8 mei 2013 op de weblog van SOLV Advocaten en is met toestemming op ISP Today overgenomen.

About the author

Avatar

Wanda van Kervoorden is advocaat en managing partner bij SOLV Advocaten. Als 'founding mother' is ze in haar element als ze haar tanden in complexe ICT-contracten mag zetten. En voelt zich bij het adviseren op strategisch niveau als een vis in het water.