FCA – regionale kennis via samenwerking beter benutten

FCA630415-2Sinds een paar maanden is Nederland weer een brancheorganisatie rijker: de Fiber Carrier Association, FCA. Volgens de website heeft de FCA als missie “onafhankelijke carriers in Nederland een platform te bieden en de onderlinge samenwerking daartussen te bevorderen” (citaat website).

Na een eerste uitleg over het hoe en waarom van deze stichting door voorzitter Rick van Fucht (inderdaad, Rick van ISP Kartcompetitie sponsor Relined) sprak ISP Today deze week met directeur Andrew van der Haar.

Waarom FCA?
Andrew: “je ziet in de hele land veel glasvezel initiatieven met een lokaal karakter. Regionale vraagbundeling om zo wijken en bedrijfsterreinen ontsluiten lijkt best wel te werken, maar elk project volgt een eigen koers. Wat we zien is dat bijvoorbeeld bij de bedrijfsaansluitingen je de situatie tegenkomt dat het kantoor in Groningen op glasvezel zit via een lokale aanbieder uit het Noorden, maar dat voor de vestiging elders in het land dat niet via dezelfde partij mogelijk is. Die locatie kiest dan weer voor een eigen regionale aanbieder. Daar is in principe niets mis mee, maar het onderling koppelen van de vestigingen, daar lopen zowel eindgebruikers als netwerkbedrijven tegen allerlei issues aan. Dat is een van de hoofdredenen waarom de FCA er is gekomen. Via deze stichting kunnen regionale partijen de samenwerking verbeteren en dat is iets waar alle gebruikers van profiteren.”

Als we denken aan glasvezel, dan staan nationale en internationale carriers snel op het netvlies
“Ook die partijen kunnen lid van de stichting worden, maar of ze daar gebruik van gaan maken kunnen we nog niet zeggen. Deels hebben zij natuurlijk belangen die net anders kunnen zijn en ook andere manieren om de standpunten te uiten.”

Dat zie je ook als een rol van FCA, naast platform voor samenwerking, een spreekbuis naar de politiek zijn?
“Ja. Neem als voorbeeld de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Red.), dat is voor onze deelnemers een issue en dat laten we Den Haag echt weten. En zo zijn er nog meer voorbeelden van onderwerpen waar FCA namens de deelnemers het gesprek met de politiek aan zal gaan.”

Kijken jullie daarvoor alleen naar Den Haag of staat ook de regionale politiek op jullie agenda?
“De FCA kent zijn oorsprong in regionale aanbieders, het is daarom logisch dat we gesprekken met provincies en gemeentebesturen aangaan. Dat sluit naadloos aan op onze maatschappelijke rol, regionale aanbieders willen namelijk dat het goed gaat met de regio’s. Dat zeggen we niet alleen vanwege de eigen omzet en marktaandeel. Het heeft ook te maken met de wens de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zodat bedrijven nog beter gebruik kunnen maken van alle mogelijke diensten. Regionale aanbieders beschikken stuk voor stuk over nuttige kennis en via FCA kunnen we dat beter met elkaar, maar ook met afnemers en politiek delen. Als voorbeeld noem ik de ontsluiting van de buitengebieden. Den Haag heeft dat vraagstuk overgeheveld naar de provincies en die dat weer deels naar de gemeentes Je kunt je afvragen of dat daar de soms geuite wens van maximale snelheid voor verglazing wel voldoende rekening houdt met de vraag.”

Wat bedoel je met dat laatste?
“FCA is van mening dat glas uiteindelijk de meest gebruikte techniek zal worden, maar we moeten er voor waken het overal in hoog tempo aan te leggen. Dat is niet alleen financieel onrealistisch, het gaat vooral voorbij aan de vraag. Echt niet iedereen wil nu of op afzienbare termijn glas tot in het kantoor of de woonkamer. Wij pleiten er voor dat vraag de uitrol en ingezette techniek moet bepalen. Dat kan dus betekenen dat afgeleidde technieken zoals vectoring en straalverbindingen door gebruikers de specifiek gewenste connectiviteit is. En ook op dat punt geldt weer: onze deelnemers beschikken over veel kennis, door FCA kunnen we die beter benutten”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.