Geschikt personeel onvindbaar

“De systeembeheerder van de toekomst haalt de dvd uit het cellofaan en draait setup,” is de kritische quote van Jan Willem Broekema, voorzitter van de Internet Society. Wat deugt er niet aan een systeembeheerder of wat deugt er niet aan het onderwijs?

Volgens Broekema zijn IT’ers tijdens hun opleiding innovatief, creatief en ze willen graag nieuwe dingen doen en leren. “Maar als ze eenmaal als IT’er verantwoordelijk zijn voor de infrastuctuur van een organisatie, dan ontstaat er ontzettend veel weerstand tegen verandering.”

Schrijf een besturingssyteem
“ISOC had het idee dat je de mensen weer zou kunnen stimuleren door andere onderwerpen te geven en andere dingen te leren. Ze krijgen expliciet kennis alleen maar van de grote merken. En alle andere merken krijgen ze geen les in. Dat is een enorm tekortkoming. Vandaar het idee om een aantal HBO-studenten eens een keer een week lang in een hok te zetten. Stop er wat bier bij en zeg: ‘Schrijf een besturingssysteem; schrijf een concurrent voor een Linux of een Windows’. En natuurlijk hoef je dat niet in de volle breedte te doen, maar wat ze dan weten is wat een besturingssysteem doet. Helemaal laag bij de grond.”

Geen idee wat er aan de binnenkant gebeurd
“Dan zijn er IT-docenten die zeggen: ‘Ja maar, dat hoeven ze nooit te doen. Want ze halen de dvd uit het cellofaan en draaien setup.’ En dat is nu juist het probleem. Op het moment dat het mis gaat, dan heeft zo’n IT’ers totaal geen idee wat er aan de binnenkant fout gaat. Dat is heel griezelig, want je wordt ontzettend afhankelijk van externe partijen.

In andere landen wel goed onderwijs
“Mijn gok is dat allerlei economieën die willen groeien op het gebied van IT – zoals in Afrika, Zuid-Amerika, India, China of Indonesië –ze daar hun studenten dat wel leren. En dat dus de grote innovaties en vernieuwingen daar komen waar mensen begrijpen wat er op het onderste niveau gebeurd. Je hoeft het in de praktijk dus niet te bouwen, maar je moet wel weten wat het doet.”

Systeembeheerder wordt dommer?
“Het lijkt mij heel verstandig dat alle bedrijven van alle niveau’s, beleid maken en afspreken met hun werknemers hoe ze daarmee omgaan. Dus dat komt er op neer dat leveranciers van de applicaties steeds meer gaan denken voor de gebruiker. Dan maak je de gebruiker dus dommer. De vragen die een systeembeheerder vanuit zo’n gebruiker krijgt, vergt een antwoord waar hij het antwoord niet meer op heeft. Want ook hij gaat tijdens zijn opleiding mee in die hausse; je implementeert een compleet database-engine, maar het lezen van het boekje ‘How to write databases for fun and profit’ heeft hij nooit gedaan. Hoe je een record letterlijk schrijft en wegschrijft naar een schijf en hoe je hem weer opent en gebruikt met een handmatig gebouwde database… Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze dat nog krijgen.”

Docenten geen voorstander
“En ik weet ook dat een aantal docenten daar geen voorstander van is. Waarom? Ik ben bang omdat de docenten het zelf ook niet meer weten.”

Personeel niet te vinden
“Ik hoor het bij grote bedrijven en ik hoor het bij hele kleine bedrijven. Ze zijn op zoek naar een programmeur met een specifiek type kennis en ervaring, maar ze kunnen die kennis en ervaring niet krijgen. Ik hoor het ook uitdrukkelijk van de brancheorganisatie: ‘er is te weinig personeel wat dat kan; er is te weinig personeel dat beschikbaar is op de markt’.”

Studenten vinden sector niet boeiend
“Ik denk dat je aan het vak op zich niet zoveel hoeft te veranderen. Ik denk wel dat je scholieren duidelijk moet maken dat het een spannend, intrigerend en boeiend vak is met veel creativiteit en veel innovatie. Dat weet je als je in het bedrijfsleven hebt gewerkt bij IT-bedrijven, dat het ook echt zo is. Maar kennelijk boeit het niet. Iedereen wil pertinent games ontwikkelen, maar buiten games is er nog veel meer dat de moeite waard is.”

Imagoprobleem
“Het lijkt inderdaad een beetje op een imagoprobleem. Dus ik denk dat we manieren moeten verzinnen, om te laten blijken dat innovatie en de creativiteit absoluut nog een heel belangrijk onderdeel is van de IT. Innovatie kan niet zonder mensenhanden en zeker in de IT niet. Het blijft mensenwerk.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.