Glazenbollen, appels en peren

stapel-rapportenDe toekomst voorspellen, dat wil iedereen eigenlijk wel. Door eerder over kennis te beschikken ben je slimmer dan de concurrent en wordt je marktaandeel net een stuk groter. Helaas is die vaardigheid meer een illusie dan iets anders. We moeten ons behelpen met cijfers over een voorgaande periode en die doortrekken om zo iets over de nabije toekomst te kunnen zeggen. Sommigen noemen dat voorspellen, anderen vinden gokken een betere term.

Hoe het ook zij, de uitkomsten van die exercitie kunnen nog steeds erg verschillen. Neem de cijfers van IDC over de omzetten van cloud infra leveranciers. IDC meet dat de omzetten van deze groep bedrijven in het vierde kwartaal van 2015 met 15,7% zijn toegenomen in vergelijking met Q4-2014. Zonder verdere context zou je denken: dus de cloud markt zelf is ook met 15,7% toegenomen, laat ik daar mijn eigen investeringen en aanbod maar op aanpassen.

Helaas ga je dan flink de mist in. De gemiddelde groei is 15,7% en dat komt door uitschieters van Cisco (+35,5%) en “ODM directs” (-9,9%). Er zijn dus partijen die heel hard krimpen en de verklaring daarvoor kan best compleet irrelevant zijn bepaalde soorten hosters. Wat de cijfers ook niet direct duidelijk maken is waar de groei zit. Scoort de regio Amsterdam/Schiphol hetzelfde als bijvoorbeeld Singapore? De meest voor de hand liggende vraag is echter: is wat IDC onder “Cloud IT infrastucture” verstaat een definitie die voor iedereen geldt?

En voor wie nog een raar voorbeeld zoekt:
De cijfers van IDC staan hierboven, maar wat zegt Gartner? Daar voorspelt men een mondiale teruggang in IT uitgaven dit jaar van 0,5%. Dat klinkt als een dipje, maar als je verder kijkt zie je dat datacenter services vorig jaar met 2,9% toenamen en die groei valt terug naar +2,1%. Is nog steeds groei dus. IT services daalden in 2015 met 4,7% , maar zouden dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. Waar deze twee categorieën overeenkomen en verschillen met de definities van IDC is onbekend.

Kortom: kijk er voor uit dat je geen appels met peren vergelijkt als je je businessplannen opstelt of herziet.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.