GreenIT Amsterdam over comateuze zombie servers

GreenIT logoISPtoday heeft Maikel Bouricius van  GreenIT Amsterdam gevraagd naar zijn reactie op de eerdere artikelen over comateuze zombie servers. Zijn antwoord vormt het voorlopige einde van deze serie. Zodra er nieuwe rapportages en bijeenkomsten zijn waar dit thema wordt behandeld komen we er zeker weer op terug.

Wat vond je van het idee hier een serie aan te wijden?
Goed initiatief! Het onderwerp verdient inderdaad meer aandacht. En omdat het om een ketenbenadering vraagt, is het een goed idee geweest om dit onderwerp aan te snijden bij verschillende stakeholders. Ik vond het ook zeer positief om te zien dat jullie reacties hebben ontvangen die daadwerkelijk ook inzicht geven in de praktijk situatie in Nederland. De publicaties waar eerder aan word gerefereerd zijn voornamelijk situaties uit het buitenland waarvan je niet weet hoe zich dit vertaalt naar de situatie hier. Daarnaast is er voor deze uitdaging niet één standaard oplossing. Het delen van best practices is dus essentieel. Een serie als deze draagt daar aan bij.

Hebben de reacties je verbaasd?
Nee, de reacties hebben mij zeker niet verbaasd. Sinds het “Zervers” rapport is dit een aandachtsgebied wat bij ons hoog op de agenda staat. We zijn ons dus bewust van de potentiele besparing die nog verscholen zit in dit gebied. De reacties zijn voor ons meer een bevestiging. Enerzijds geven de respondenten aan zich bewust te zijn van het thema, anderzijds blijken de verschillende partijen er op een eigen manier aan te werken, wat herkenbaar is.

Wat doen jullie binnen de Stichting aan dit onderwerp?
Het onderwerp comateuze servers is een onderdeel van het efficiënt benutten en managen van server capaciteit. In dit gebied zijn al verschillende initiatieven ontplooid of momenteel gepland.
We hebben eerder meegewerkt aan het Cluster Green Software project, waar de SIG initiator van was. Dit project was niet direct bedoeld om comateuze servers aan te pakken, maar heeft wel geleid tot inzicht in de energie voetprint van hardware als vervolg van applicaties. Ook de praktijkproef van SIG, Logius en VMware was hier onderdeel van.

Op dit moment loopt er een interessant project genaamd Greening the Cloud, geïnitieerd door de Hogeschool van Amsterdam waarbij er met een groep MKB partijen uit de Cloud en virtualisatie industrie gekeken word naar het energie verbruik van hun diensten. Dit wordt gedaan door gezamenlijk onderzoek te doen naar cases uit de praktijk. Naast de academia en de MKB bedrijven word het project ondersteund door NederlandICT, ISPconnect en Green IT Amsterdam.
Ook werken we op dit moment aan een nieuw project wat dit najaar van start moet gaan. We hebben gezien dat er interesse bestaat onder zowel gebruikers van IT als de aanbieders om pilots uit te voeren en om best practices te verzamelen voor de inzet van powermanagement tools met als doel om stroomgebruik door onbenutte cpu-cycles te reduceren. Dit initiatief komt zowel vanuit de industrie, de wetenschap als de overheid. Deze verschillende stakeholders zullen dan ook zijn vertegenwoordigd in dit project.

Heb je voor handige tips/advies voor de lezers van ISPtoday over dit onderwerp?
Er zijn op dit moment veel mogelijkheden en instrumenten beschikbaar om meer gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het stroomverbruik, ook tot op server en applicatie niveau. Er zijn verschillende fabrikanten die powermanagement tools leveren als onderdeel van hun hardware, en er zijn oplossingen voor bestaande omgevingen. Binnen het Green IT Amsterdam consortium zijn ook aanbieders van innovatieve oplossingen te vinden, en omdat ze zich hebben gecommitteerd aan het onderwerp Green IT zullen ze ook graag met eindgebruikers in conclaaf gaan om tot nog betere oplossingen te komen. Het starten van een dialoog met je leverancier en met je klant behoort dus tot de mogelijkheden en is nodig omdat elke praktijksituatie weer andere kaders heeft en dus met eventuele beperkingen te maken heeft.

Verder zou ik graag iedereen willen aansporen best practices te delen. Dit kan met ons en in overleg kunnen we de best practices gebruiken als input voor het komende project, delen met de industrie en echte succesverhalen showcasen. Ook als je als aanbieder een slimme oplossing hebt en, bijvoorbeeld ondersteuning zoekt in de verdere ontwikkeling of mogelijkheden om te piloten, horen wij er graag van.

Om mee af te sluiten, uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat dit onderwerp samen met eindgebruikers moet worden behandeld. Dus eindgebruikers die mee willen werken aan inzicht en innovatie op dit gebied zijn van harte welkom!

De eerdere artikelen over dit onderwerp kwamen tot stand met input van Colt, Solcon, ReasonNet, SIG, HvA en Dell, waarvoor andermaal dank.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.