Groen, groener, groenst!

De datacenters duikelen de laatste tijd over elkaar heen, met lage PUE-waarden en door iedereen te laten weten dat ze het groenste datacenter van Nederland hebben. Maar wat is dat ‘groen zijn’ precies? Eric Boonstra, directeur van EvoSwitch, vertelt over deze trend.

MVO dringt door
“De trend die je inderdaad in de markt ziet, is dat er steeds meer datacenter-operators roepen dat ze groen zijn. Dat is echt iets van het laatste jaar. Ik heb het gevoel dat men nu toch echt de nood voelt om daar in mee te gaan, om de wereld te laten zien dat men groen is. In het coporate-bedrijfsleven zie je dit al jaren, daar staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de jaarverslagen genoemd. Dat dringt nu ook door tot de datacentermarkt.”

Echt groen of niet?
“Alleen heb je nu het verschil in de markt tussen de bedrijven die echt groen zijn en bedrijven die het niet zijn. Prima, je kunt 30 datacenters hebben waarvan de laatste groen is. Dat zal best kloppen, dat geloof ik ook en ik juich het ook toe. Het is alleen maar goed, want we moeten allemaal op die toer. Maar als de andere 29 datacenters nog niet groen zijn, wat gebeurt daar mee?”

Transparantie
“Ik zou graag willen dat men niet aan ‘window-dressing’ doet, maar daadwerkelijk met groen bezig is. En daar ook transparant over is. Laat dan zien wat je met de 29 andere datacenters doet en wat je daar nog aan kunt doen om het energie-efficiënter te maken. Waarbij je niet de waarden zult halen, die je met nummer 30 haalt. Je kunt beter presteren door investeringen te doen.”

Verandering
“Ik zeg bewust ‘je moet het wel willen’. De laatste jaren heb ik gemerkt dat de spelers die er toe doen, het niet echt wilden. Men sprak af en toe wel eens over groen, maar het was meer nice to have dan een must have. En dat zie ik nu veranderen. Ik zie dat zij ook merken dat ze mee moeten. Je ziet ook overheden strenger worden, bijvoorbeeld in Londen maar ook hier in Amsterdam. De energieprijzen stijgen en er wordt meer belasting geheven over het stroomverbruik van datacenters. Dus men zal wel moeten ook.”

Verantwoordelijkheid
“De hele ICT-sector is op dit moment qua energieverbruik net zo groot als de luchtvaartindustrie. Dus dat zegt nogal wat. Dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid. Het betekent dat je je verantwoordelijk moet opstellen en ook moet handelen. Dus in die zin is MVO voor de datacenter-industrie een belangrijk onderwerp.”

Groei in stroom
“Als ik naar Nederland kijkt verwacht ik dat het aantal datacenters qua oppervlak zal blijven groeien. Hoewel je eigenlijk over de hoeveelheid stroom zou moeten praten. Dat is eigenlijk een belangrijker begrip dan vierkante meters. Met name Amsterdam zal blijven groeien, waarbij ik wel zie dat er regionaal ook steeds meer datacenters komen. Omdat die behoefte er is, met name MKB die toch graag hun datacenter in de buurt willen hebben.”

Consolidatie
“De grote spelers zoals die er nu zijn, die zullen ook blijven groeien. Die zullen alleen wellicht tegen hun taks aanlopen, omdat er geen ruimte over stroom meer is. Of omdat een gemeente zegt, ‘even niet meer’ of ‘je moet een PUE van maximaal 1.3 hebben, ander mag je niet bouwen’. Voor die partijen zal het misschien handig zijn om overnamen te doen. Bestaande datacenters overnemen, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren.”

Toekomst
“Ik denk dat over 5 tot 10 jaar in ieder geval alle datacenters groen zullen zijn. Alle nieuw te bouwen vanaf nu. Dat geloof ik heilig. Er zal meer transparantie zijn van data en dat we hebben afgesproken wat de standaard is. Dus als we over PUE praten en over groen – wat is dat nu precies – dat we dan allemaal over dezelfde waarden praten en een beter vergelijkingsmateriaal hebben. Nu hoeft het voor mij niet een waarde te zijn, die bepaalt of je een goed of slecht datacenter bent. Uiteindelijk gaat het er om, dat het betrouwbaar en veilig is. Alleen laten we dat dan zo energie-efficiënt mogelijk doen, dat is eigenlijk waar het om gaat.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.