Helemaal voorbereid zijn met Disaster Recovery plan – en dan is de brug stuk

Op Cloudcomputingnews stond medio december een artikel in de reeks Top-10. Deze keer niet over missers of fouten maar de top 10 rampen van de afgelopen periode die de Britse eilanden hebben geteisterd.

De link met IT in het algemeen en cloud in het bijzonder hoeft geen verdere uitleg. Voor het lijstje is gebruik gemaakt van de lopende onderzoeken van itspecialists.com, waarvan de infographic ook afkomstig is. Bij het zien van de lijst kun je je als eerste afvragen wat in Nederland de rampen en incidenten waren die een plek in de top 10 waard zijn. Her en der waren er de nodige stroomstoringen, de wegen waren niet altijd even goed begaanbaar en met sommige bruggen was er ook iets aan de hand. Echte rampen waren er gelukkig niet te melden (toch?) en ook het internet heeft zich aardig staande gehouden.

Met die kennis kijk je vervolgens naar de Britse top 10 en ziet daar watersnood, stroomstoringen, storm en nog meer ellende staan. Voor elk van die incidenten geldt dat er een IT component aan vast zit. Watersnood en stormen zorgde niet alleen voor uitval van de elektriciteit, ook telefonie en internet hadden zwaar te lijden. Voor de gebieden die het betreft (daar zit ook meerdere keren London bij!) zal het dus verrekte lastig zijn geweest de 99,999% uptime waar te maken.

Nu is het de bedoeling van die infographic dat de Britse ondernemers vooral leren van die incidenten en maatregelen treffen om de impact ervan te verminderen. Dat kunnen Nederlandse ondernemers ook. Als IT ondernemer zul je op je klompen aanvoelen dat met meer cloud een deel van de mogelijke problemen al te voorkomen is.

Er staat in het Britse overzicht echter ook iets dat we in Nederland met de Merwede brug een beetje hebben meegekregen. Wat nu als door omstandigheden het dagelijkse woon-werk verkeer opeens voor een deel van het personeel een drama worden. Het kantoor is er nog wel, de reistijd erheen wordt alleen dubbel zo lang. Met eerder beginnen los je niets op, want dat doet de rest ook. Formeel is dat geen Disaster en dus ook van DR is geen sprake. Maar het is wel verrekte lastig. De vraag die je je kunt stellen heeft twee invalshoeken. De eerste is: kan ik als IT ondernemer mijn tent draaiende houdende als een deel van het personeel niet op tijd binnen kan zijn, welke processen of roosters moeten dan op de schop? Het tweede is: zijn er diensten die ik mijn klanten kan aanbieden als het hun treft.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.