Het hybride datacenter

De term hybride roept bij veel mensen direct een aantal associaties op. De meest voor de hand liggende is die van de Prius. Dit vehikel wordt aangedreven door zowel een elektromotor als een benzinemotor. Door beide krachtbronnen slim te combineren  worden de voordelen van beide systemen benut. Dezelfde aanpak gaan we zien bij een combinatie van fysieke servers (on-premise of in een extern datacenter) en IaaS. Zo ontstaat het hybride datacenter.

Bij hybride draait alles om het combineren van positieve eigenschappen en het wegnemen van negatieve eigenschappen. Wanneer dit wordt toegepast op een datacenter met fysieke servers en IaaS kom je onder andere op de volgende sterktes en zwaktes:

Datacenter met fysieke servers:
+ volledige vrijheid in keuze  hardware en software
+ zelf de volledige controle
– Schaalbaarheid is beperkt en kapitaalintensief
– beheer en onderhoud kost tijd

 

IaaS:
+ schaalbaar
+ flexibel
+ geen onderhoudskosten
– minder geschikt voor applicaties die intensief gebruik maken van resources
– beperkte controle over de infrastructuur

Hybride
Bij een hybride oplossing worden de positieve eigenschappen gecombineerd. De hybride oplossing levert dus controle, schaalbaarheid en flexibiliteit. Daarnaast is het belangrijk dat beide oplossingen geïntegreerd zijn. Dus één beheeromgeving voor zowel de eigen IT omgeving als de IaaS omgeving, zodat de IT afdeling de controle kan behouden.

Integratie is essentieel voor succes van IaaS
Die integratie is naar mijn mening erg belangrijk om IaaS tot een succes te maken. Klanten hebben immers al geïnvesteerd in een eigen IT omgeving en zullen alleen bij uitbreiding of vervanging mogelijk een keuze maken voor IaaS . Daarnaast zijn er diverse argumenten waarom klanten ervoor kiezen om bepaalde data of applicaties niet in de cloud te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan wettelijke eisen. Er zal dus altijd een combinatie blijven bestaan tussen fysieke servers en gebruik van IaaS uit een extern datacenter.

Behoud de controle
Door gebruik te maken van bijvoorbeeld VMware vCloud Director en vCloud Connector heeft de klant één beheerinterface en één netwerk waar hij zowel controle heeft over de eigen servers in het datacenter, alsook de virtuele servers op de externe IaaS omgeving. Hij kan dus zelf kiezen of data of applicaties in de eigen IT omgeving , of in de externe IaaS omgeving geplaatst worden. De Iaas omgeving is daarbij bij uitstek geschikt voor toepassingen als webapplicaties, testen, tijdelijke capaciteitsverhoging, backup of disaster recovery, terwijl de eigen IT omgeving de beste oplossing is als het gaat om het hosten van zware applicaties.


Pieter de Haer is Marketing & Productmanager bij Previder. Previder heeft twee eigen datacenters en levert naast rackspace ook cloud hosting, connectivity en ISP-services. De diensten worden uitsluitend geleverd via ISP’s, ISVs en IT-integrators.

Pieter’s collega Joost Fhij geeft een presentatie over het hybride datacenter op de World Hosting Days. 22 maart om 17:10 in Petit Paris.