Het Microsoft DC in Middenmeer in bredere context

Microsoft-620350Het Nederlandstalige persbericht van Microsoft dat dinsdagmiddag werd rondgestuurd zal inmiddels de lezer van ISPtoday al zijn opgevallen. In het bericht stond centraal het datacenter in het Noord Hollandse Middenmeer dat nu operationeel zou zijn.

Persberichten voor de Britse en Ierse vakgenoten hadden een andere inhoud. Voor de Britten was het grote nieuws dat ze per 2016 een Microsoft data center krijgen. De Ieren kregen te horen dat het datacenter nabij Dublin nu ook operationeel is. Leg die drie persberichten naast elkaar en je krijgt een beter beeld van waar de softwarereus uit Redmond op dit moment mee bezig is. En de timing van de aankondigingen onderstreept dat toevallig ook nog eens extra.

Wat Microsoft namelijk te kennen geeft is dat inziet dat de clouddiensten echt niet vanuit een beperkt aantal plekken kunnen worden aangeboden. Voorheen waren er vooral financieel operationele redenen de cloud vanuit zo min mogelijk grote faciliteiten aan te bieden, terwijl er juist technische redenen waren de cloud niet al te ver van de gebruiker te plaatsen. Schoorvoetend zijn de Amerikaanse leveranciers echter al jaren geleden de capaciteiten ook om andere redenen in onze regio gaan uitbreiden. En dan hebben we (vandaar de opmerking over de timing) nu nog eens als extra reden voor de beweging deze kant uit het vooralsnog onoplosbare probleem van safe harbor.

Het klinkt niet zo spannend, maar wie had enkele jaren geleden durven voorspellen dat een bedrijf als Microsoft , AWS of Google zich door het complexe vraagstuk van data soevereiniteit uiteindelijk gedwongen voelt zoveel van de cloud business ook daadwerkelijk in de EU te huisvesten?

De Britse overheids CTO was daar dinsdag opmerkelijk open over: in de pers is te lezen dat de bouw van een Brits DC een voorwaarde zou zijn om Britse overheidsdata richting de Azure en Office 365 te krijgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.